Menestystä Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -kilpailussa

Maanpuolustuskorkeakoulu 27.3.2019 10.42
Tiedote

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry on palkinnut sotahistorian alan tutkielmien valtakunnallisessa pro gradu -kilpailussaan Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuneen kapteeniluutnantti Mikael Tammisalon.

Sotatieteiden maisteriksi valmistunut kapteeniluutnantti Mikael Tammisalo voitti kilpailun ensimmäisen palkinnon tutkielmallaan Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan - Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944−1960.

− Gradujen aiheita valittaessa sain kuulla, että merivalvontaa käsittelevää aiempaa tutkimusta ei juurikaan ollut. Kylmän sodan aikakausi, suomalaisen sotataidon kehitys ja merellinen toimintaympäristö ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani, joten sotien jälkeisen ajanjakson merivalvonnan kehitys oli sekä kiinnostava että tarpeellinen tutkielman aihe. Koin palkitsevana tilaisuuden tuottaa aidosti uutta tietoa merivalvonnan kehitykseen liittyen. Lisäksi merivalvonnan nykytila oli minulle tuttu aiemman palvelusurani perusteella, josta oli osaltaan hyötyä tutkimustyössä, Tammisalo sanoo kertoessaan syitä aiheenvalinnalle.

Ensimmäinen palkinto tasapainoisella pro gradu -tutkielmalla

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry esitti perusteina ensimmäiselle palkinnolle muun muassa johtopäätösten muodostamista tukevan, suvereenin sekä kriittisen alkuperäislähdemateriaalin hallinnan. Tutkimuksen lähteinä käytettiin asiakirja- ja kirjallisuuslähteitä, muun muassa merivalvontaa käsitteleviä Puolustusvoimien asiakirjoja. Tutkielma sai kiitosta myös sen tasapainoisuudesta sekä loogisesta etenemisestä.

Tammisalon suunnitelmissa on jatkaa aiheen tutkimista jatkossakin.

− Olen kiitollinen Suomen Sotahistorialliselta Seuralta saamastani tunnustuksesta ja ilahtunut siitä, että tutkielmani kesti myös valtakunnallisen vertailun. Palkinto myös lisäsi uskoa omiin tutkijanvalmiuksiini ja antoi lisää kipinää jatko-opintoihin hakeutumiseen sekä samaan aiheeseen liittyvän jatkotutkimuksen aloittamiseen, Tammisalo kertoo.

Sotahistorian opetus Maanpuolustuskorkeakoulussa

Sotataidon laitos opettaa Maanpuolustuskorkeakoulussa operaatiotaitoa ja taktiikkaa, sotahistoriaa ja strategiaa. Sotahistorian pääopettaja, everstiluutnantti Rauno Leppiviita nimeää sotahistorian opetuksen keskeiseksi tavoitteeksi tukea erityisesti operaatiotaidon ja taktiikan opetusta tuomalla siihen mukaan historiallisen viitekehyksen. Lisäksi Leppiviita mainitsee päätöksentekotilanteen arviointikyvyn kehittämisen eri kurssitasoilla. Myös puolustushaarojen yhteistoiminnan ja sotataidon taustan ymmärtäminen ovat opetuksen keskiössä.

Sotahistorian opetuksessa käytetään Maanpuolustuskorkeakoulussa monipuolisia opetusmenetelmiä. Leppiviidan mukaan perinteiset yliopistoluennot eivät ole pääroolissa sotahistorian opetuksessa ja kurssitasosta riippuen suuri osa opetuksesta toteutetaan esimerkiksi vuorovaikutteisia keinoja käyttäen. Opetuksessa käytetään esimerkiksi ryhmätöitä, virtuaalista oppimisympäristöä ja opintomatkoja.

Tammisalon gradu on luettavissa julkaisuarkisto Doriassa.

Muut tapahtumat

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)