Sotatalouden ja Tekniikan lisäopinnot 14 -kurssi päätökseensä

Maanpuolustuskorkeakoulu 29.5.2019 14.04
Tiedote

Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot -kurssi parantaa opiskelijoiden valmiuksia toimia puolustusvoimien suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen sekä teknisen tutkimuksen ja analysoinnin tehtävissä. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin käyneille ja sotatieteiden maistereille.

Opintojaksolla perehdytään sotatalouteen, sotatekniikkaan ja operaatioanalyysiin

Yhdeksän kuukauden mittaisella lisäopintokurssilla opiskelijoita koulutetaan muun muassa toimimaan suorituskyky- ja tutkimushankkeissa, järjestelmäkehityksessä, suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon suunnittelussa sekä järjestelmien kehitykseen liittyvässä tutkimuksessa/hankkeissa. Opiskelijoilla on kurssin päätyttyä valmiudet tehdä sekä suorituskykyä että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja sekä analyyseja.  

Päätöstilaisuudessa puhunut Pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Janne Jaakkola toi puheenvuorossaan esille kurssin merkittävyyden. Hän korosti puheessaan erityisesti yhteistoimintaa, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Jaakkola totesi, että Puolustusvoimilla on oltava asiantuntevaa ja osaavaa henkilökuntaa, joka työskentelee yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden, kuten esimerkiksi tulevan hallituksen päätöslistalla olevien laivue- ja hävittäjähankkeiden parissa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.


Mielenkiintoinen kurssi on antanut eväitä omalla uralla kehittymiseen

Kapteeni Henri Pitkäkoski piti päätöstilaisuudessa opiskelijan puheen, jossa hän kiitti erityisesti kurssinjohtaja Tapio Pauria esimerkillisestä ja johdonmukaisesta tavasta johtaa kurssia. Pitkäkoski totesi, että kurssin yhteishenki oli hieno ja odotukset opintojakson suhteen ylittyivät, vaikka niitä oli paljon. Hän kertoi, että yhteistyö kurssin aikana eri alojen asiantuntijoiden kanssa on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. Myös opintojen aikana järjestetyt harjoitteluneuvottelut jäävät mieleen valmistavina kokemuksina työelämän neuvotteluja varten.

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)