Virantäyttöseloste professorin virantäyttöä varten

Maanpuolustuskorkeakoulu 29.5.2019 9.57
Tiedote

Pääesikunta julistaa haettavaksi professorin viran. Virka sijoittuu Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle Helsinkiin. Laitoksen päätehtäviä ovat tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Sotahistorian professorin tärkeimpiä tehtäviä ovat sotahistorian alan opetus kaikilla tutkintotasoilla, alan tohtoriopiskelijoiden ja tutkimuksen johtaminen sekä asiantuntijana toimiminen puolustusvoimien, puolustushallinnon ja yhteiskunnan tarpeissa. Professorin työssä korostuu tutkimustulosten siirtäminen sotahistorian opetukseen, opetuksen menetelmällinen kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi professorin vastuulla on ainelaitoksen akateemisia ja hallinnollisia tehtäviä.

Sotahistorian professori edustaa Puolustusvoimissa alansa korkeinta tieteellistä pätevyyttä ja alan erityisasiantuntijana hän kantaa akateemista vastuuta ja omaa asiantuntijuuteensa perustuvaa toimivaltaa sotataidon sotahistorian alan osaamisen, tutkimuksen ja tradition kehittämisessä puolustusvoimiin.

Puolustusministeriölle osoitettu hakemus liitteineen on toimitettava kirjallisena
viimeistään 28.6.2019 kello 16.15 mennessä osoitteeseen Pääesikunta, kirjaamo,
PL 919 (Fabianinkatu 2), 00131 Helsinki. Kuoreen tulee merkitä sotahistoria// MPKK.

Ilmoitus kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta valtiolle.fi

Virantäyttöseloste on luettavissa oheisen linkin kautta:virantäyttöseloste

Santahamina, Helsinki Työ ja koulutus

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)