Puhujat

Michael Kofman on yhdysvaltalainen Venäjän, Euraasian ja Pakistanin kysymyksiin perehtynyt asiantuntija. Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueen puolustuksen ja sotilaallisen toiminnan analysoimiseen. Hän toimii Yhdysvaltain asevoimia avustavassa CNA-tutkimuslaitoksessa, jonka lisäksi hän on Woodrow Wilson keskuksen Kennan instituutin vieraileva tutkija. Kofman julkaisee artikkeleitaan omassa blogissaan https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com sekä muissa julkaisuissa esimerkiksi War on the Rocks -sivustolla. Kofman on valmistunut Georgian yliopiston International Security Studies maisteriohjelmasta.

Kati Parppei on Venäjän historian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkimuksessaan erikoistunut Venäjän historiallisen vallankumousta edeltävän ajan kansalliseen itseymmärryksen muodostumiseen Karjalassa ja Venäjällä. Kati Parppein tutkimukseen voi perehtyä hänen omalla sivullaan. Parppein vuonna 2017 julkaistu The Battle of Kulikovo Refought osoittaa, kuinka mongolivalloittajia vastaan käydyn Kulikovon taistelun (v. 1380) nykyinen kuva perustuu vuosisatoja nuorempaan retrospektioon, jota on käytetty kansakunnan yhtenäisyyttä tukevana narratiivina niissä historiallisissa tilanteissa, joissa on valmistauduttu puolustautumaan todellisia ja koettuja ulkoisia vihollisia vastaan.

Mika Aaltola (YTT, dosentti) toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija. Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja Yhdysvaltojen   sisä- ja ulkopolitiikkaa. Aaltolalla on dosentuuri Tampereen yliopistoon ja hän on ollut vieraileva professori Tallinnan yliopistossa vuodesta 2011. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana yliopistoissa Ranskassa (CERI Sciences Po, syksy 2011) ja Yhdysvalloissa (Johns Hopkins School of Advanced International Studies, syksy 2013). Hän väitteli Tampereen yliopistosta vuonna 1999.

Derek Averre on Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori, ja Birminghamin yliopiston Venäjän, Euroopan ja Euraasian tutkimuskeskuksen entinen johtaja Hänen pääasiallisia tutkimuskohteitaan ovat Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikka, Venäjän ja Euroopan suhteet ja asevalvonta/ydinaseiden leviämisen estäminen. Hän on ollut toimittamassa kirjaa ja julkaisujen erikoisnumeroita, ja kirjoittanut useita lukuja eri teoksiin ja artikkeleita julkaisuihin, sekä ollut järjestämässä useita politiikkaa ja akateemisia aiheita käsitteleviä konferensseja. Hän on myös esitelmöinyt laajasti kyseisistä aiheista ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Hän on European Security-lehden toimitusneuvoston jäsen.

Precious N Chatterje-Doody työskentelee Manchesterin yliopistossa nimikkeellä Research Associate. Hän työskentelee UK Arts and Humanities Research Councilin rahoittaman projektin "Reframing Russia for the global mediasphere: from Cold War to 'information war'?" parissa. Hänen nykyinen tutkimuskohteensa keskittyy RT:n (entinen Russian Today) käyttämiin representaatiotekniikoihin ja aiheisiin, jolla se tavoittelee maailmanlaajuista yleisöä. Hänen aikaisempi tutkimuksensa on käsitellyt kansallista identiteettipolitiikkaa, historiallisia narratiiveja, identiteetin rakentumista ja ilmenemistä, Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja globaalia hallintoa. Twitter-tili @PreciousChatD.

Saara Jantunen (ST) työskentelee tutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hän tutkii mm, strategista kommunikaatiota ja informaatiovaikuttamista. Hän on tällä hetkellä strategisen analyysin tutkimusryhmän jäsen doktriiniosastolla. Jantunen osallistuu myös tieteenalaansa popularisointiin: hänen ensimmäinen aihealuetta yleistajuisesti käsittelevä kirjansa "Infosota" julkaistiin vuonna 2015. Tällä hetkellä hän on mukana Strategic Foresight-projektissa, jossa hän vastaa tulevaisuuden informaatioympän ja vaikutustoimien analyysistä.

Kapteeni Juha Kukkola (VTM, SM) työskentelee tutkijaupseerina Sotataidon laitoksella Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän tutkii Venäjän ulko-, turvallisuus- ja sotilaspolitiikkaa sekä kyberstrategiaa. Kapteeni Kukkola on yhteistyössä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa kirjoittanut viimeisen kolmen vuoden aikana yksitoista kansainvälistä konferenssipaperia, kansainvälisen journaaliartikkelin ja luvun kokoelmateokseen, kaksi artikkelikokoelmaa ja tutkimuskatsauksen, jotka kaikki käsittelevät Venäjän Internetin kansallisen segmentin hallintaa – mm. Game Changer: Structural Transformation of Cyberspace (2017) ja Game Player: Facing the Structural Transformation of Cyberspace (tulossa 2019). Kukkola laatii väitöskirjaa samaisesta aiheesta.

Jussi Lassila on Vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä –tutkimusohjelmassa. Hänen tutkimusalojaan ja intressejään ovat mm. Venäjän sisäpolitiikka, identiteettipolitiikka, nationalismi, populismi ja poliittinen viestintä. Lassila on julkaissut monografian The Quest for an Ideal Youth in Putin’s Russia II: The Search for Distinctive Conformism in the Political Communication of Nashi, 2005–2009 (2012; toinen, päivitetty painos 2014, ibidem Press/CUP) ja ollut toimittamassa ja kirjoittanut teokseen War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus (2017 Palgrave Macmillan). Hän on myös julkaissut artikkeleita mm. Russian Politics, Europe–Asia Studies, Transcultural Studies: a series in interdisciplinary research, Demokratizatsiya, Canadian Slavonic Papers, Forum noveishei vostochnoevropeiskoi istorii i kul’tury ja Idäntutkimus-lehdissä, sekä lukuisissa artikkelikokoelmissa.

Martti J Kari on kyberturvallisuuden tohtoriopiskelija ja strategisen tiedustelun yliopistonopettaja Jyväskylän yliopistossa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta, pääaineinaan kyberturvallisuus (2017) ja venäjän kieli ja kirjallisuus (1993). Hänen väitöskirjansa käsittelee Venäjän kyberturvallisuusuhkien havaitsemista ja sen reagointia niihin. Hän jäi eläkkeelle everstinä Puolustusvoimien tiedustelulaitokselta vuoden 2017 lopussa. Ennen eläkkeelle siirtymistään hänen viimeinen tehtävänsä oli Puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö. Hän on julkaissut väitöskirjansa alaan liittyviä artikkeleita eri aiheista ammattijulkaisuissa. Aiheita ovat olleet mm. tiedustelu ja tiedustelun epäonnistuminen, Ukraina ja Minskin rauhansopimus, kyber ja suomalainen tiedustelulainsäädäntö.

Insinöörikapteeni Juha-Pekka Nikkarila (FT) palvelee Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa sotilasinsinöörin virassa. Hän väitteli filosofian tohtoriksi 2008 fysiikan alalta, valmistui filosofian maisteriksi 2006 ja sähkötekniikan diplomi-insinööriksi 2016. Hänen erikoisosaamistaan on mallintaminen, viimeaikoina erityisesti kybertoimintaympäristön ja -ilmiöiden mallintaminen. Viimeisimmissä julkaisuissaan hän on mallintanut kybervaikuttamista, -resilienssiä, -sodankäyntiä sekä suljettuja kansallisia tietoverkkoja. Hän on kollegoidensa kanssa kirjoittamissaan artikkeleissa mm. ehdottanut sotapelaamista menetelmäksi suljettujen kansallisten tietoverkkojen tuomien vaikutusten arvioimiseksi. Nikkarila on yksi Game Changer: Structural Transformation of Cyberspace (2017) ja Game Player: Facing the Structural Transformation of Cyberspace (tulossa 2019) Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisujen kirjoittajista.

Gudrun Persson työskentelee Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitoksella apulaistutkimusjohtajana Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmassa. Hän on myös apulaisprofessori Tukholman yliopiston slaavilaisten kielten laitoksella. Hänen tutkimuskohteitaan ovat Venäjän turvallisuuspolitiikka ja venäläinen sotilasstrateginen ajattelu. Perssonilla on tohtorintutkinto LSE:sta. Hän luennoi säännölllisesti Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa, ja on julkaissut useita Venäjää käsitteleviä teoksia ja artikkeleita, mm. neljä monografiaa. Hän on Ruotsin Kuninkaallisen Sotatieteellisen Akatemian jäsen. Hänen julkaisujaan ovat mm:"Conflicts and contradictions: Military relations in the post-Soviet space" in Moshes, Arkady and Racz, Andras (eds) What has remained of the USSR - Exploring the erosion of the post-Soviet space (FIIA, Helsinki 2019), "Russia and Baltic Sea Security – A Background" in Dahl, Ann-Sofie (ed.) Strategic Challenges in the Baltic Sea Region – Russia, Deterrence, and Reassurance, (Georgetown University Press 2018), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016 (ed), (FOI, Stockholm 2016), Learning from Foreign Wars. Russian Military Thinking 1859–1873, (Helion 2013).

Daivis Petraitis työskentelee erityisasiantuntijana Liettuan puolustusministeriön kansainvälisten suhteiden ja operaatioiden osastolla. Hän on Liettuan asevoimien upseeri (evp). Petraitis toimii myös riippumattomana analyytikkona puolustus- ja turvallisuusaiheiden alalla. Hänen pääasiallinen tutkimusaiheensa on Venäjän asevoimiin ja puolustukseen liittyvät aiheet. Hän on tutkinut ja analysoinut kyseistä aihetta jo yli kaksikymmentä vuotta, sekä asevoimien analyytikkona että riippumattomana tutkijana. Hänen aihetta käsitteleviä julkaisujaan ovat mm. Reorganization of the Russian Armed Forces (2005-2015), National Defence University, Helsinki, 2012, The new face of Russian military, Lithuanian annual strategic review 2015, vol.13, The Anatomy of Zapad-2017: Certain Features of Russian Military Planning, Lithuanian annual strategic review 2017-2018, vol. 16

Mari Ristolainen toimii tutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hän on opiskellut psykologiaa Moskovan valtionyliopistossa, ja hänellä on tohtorin tutkinto Joensuun yliopistosta vuodelta 2008, aiheena venäjän kieli ja kulttuuri. Hän on työskennellyt useissa Venäjää ja raja-asioita koskevissa Suomen akatemian ja EU:n rahoittamissa tutkimusprojekteissa Itä-Suomen yliopistossa ja Tromssan yliopistossa Norjassa. Hänen tämänhetkisiä tutkimusaiheitaan ovat kybersodankäynti ilmiönä, Venäjän digitaalinen suverenitetti, ja kyber-/informaatioavaruuden hallinta. Ristolainen on yksi kirjoittajsta teoksessa Game Changer: Structural Transformation of Cyberspace (2017) and Game Player: Facing the Structural Transformation of Cyberspace (forthcoming 2019), Finnish Defence Research Agency, Riihimäki.

Everstiluutnantti, VTT Jyri Raitasalo työskentelee sotilasprofessorina Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella. Hän on myös Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalanaan strategia ja turvallisuuspolitiikka. Hänen on toiminut aikaisemmin myös vanhempana osastoesiupseerina (strateginen suunnittelu) puolustusministeriössä, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana Panssariprikaatissa, strategian pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, puolustusvoimain komentajan adjutanttina ja osastoesiupseerina (strateginen suunnittelu) Pääesikunnassa. Hän on Ruotsin Kuninkaallisen Sotatieteellisen Akatemian kutsuttu jäsen. Raitasalo on julkaissut useita akateemisia monografioita ja artikkeleita, keskittyen yleensä kylmän sodan jälkeiseen läntiseen turvallisuus- ja puolustuspolitikkaan, ja muuttuvaan sodankuvaan. Hänen julkaisujaan ovat mm: (2017) "Getting a Grip on the so-called ‘Hybrid Warfare’", Air and Space Power Journal Africa & Francophonie, 3rd Quarter 2017, s. 20–39. (2015) "The Crisis over Ukraine - A Conceptual Watershed in Western Defence Policy" in Proceedings and Journal, no. 4/2015, the Royal Swedish Academy of War Sciences, p. 70-81.(2014) "Moving beyond the Western Expeditionary Frenzy", Comparative Strategy vol. 33, no. 4, p. 372-388. (2010) Reconstructing Finnish Defence in the Post-Cold War Era, Finnish Defence Studies 18, Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu

Elina Sinkkonen on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän on valmistunut tohtoriksi Oxfordin yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden laitokselta vuonna 2014. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. kiinalainen nationalismi, julkinen mielipide Kiinassa, Itä-Aasian turvallisuuspolitiikka, autoritaariset hallinnot ja suurvaltojen suhteet. Lisätietoja sivulta www.elinasinkkonen.com. Hänen uusimpia julkaisujaan ovat mm.: Sinkkonen, Elina. 2018. "China-Russia Security Cooperation: Geopolitical Signalling with Limits." FIIA Briefing Paper 231, 1−9.

Olli-Matti Mikkola (Puolustusvoimat) FT, työskentelee Suomen suurlähetystössä Kiovassa. Hänellä on tohtorin tutkinto venäjän kielestä Turun yliopistosta. Hänen tutkimusalueitaanovat sotilas- ja turvallisuuspolittiset asiat Venäjällä ja Ukrainassa. Vuonna 2018 Mikkola toimi vierailevana tutkijana Wilson Centerissä, Washingtonissa.

Katri Pynnöniemi on Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Helsigin Yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on tutkinut järjestelmän muutosta Venäjällä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja sen vaikutuksia, ensin EU:n ja Venäjän suhteisiin, ja lähiaikoina Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikkaan. Pynnöniemi on julkaissut artikkeleita koskien Venäjän kriittisen infrastruktuurin hallintaa, strategisen suunnittelun näkymistä osana kansallista turvallisuuspoliittista päätöksentekoa, ja muutoksia Venäjän viimeisimpiin turvallisuusstrategioihin (Journal of Slavic Military Studies, 2018). Hänen uusin toimitettu teoksensa on Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine (FIIA, 2016).

Everstiluutnantti, sotilasprofessori Petteri Lalu palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmän johtajana. Hänen tutkimusalueensa on venäläinen sotataito ja Venäjän sotilaspolitiikka. Petteri Lalu puolusti sotatieteiden tohtorin väitöskirjaansa vuonna 2014. Hän on toiminut upseerin virassa vuodesta 1990, ja hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999. Everstiluutnantti Lalu on toiminut useissa ilmatorjunta-aselajin tehtävissä, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä sotilastiedustelun että puolustusvoimien strategisen tutkimuksen aloilla; ennen sotilasprofessoriksi nimittämistään hän palveli Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosaston johtajana.