Puhujat


Katri Pynnöniemi, Russia after elections: domestic challenges and foreign policy goals

Yhteiskuntatieteiden tohtori Katri Pynnöniemi on Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Pynnöniemen tutkimus kohdistuu Venäjän strategisen ajattelun evoluutioon vuoden 2014 jälkeen. Pynnöniemi on työskennellyt kansainvälisissä akateemisissa ja poliittisissa tutkimushankkeissa lukuisissa yliopistoissa ja ajatushautomoissa. Hänen viimeisimpiä julkaisuja ovat Ulkopoliittisen instituutin julkaisu Venäjän strategisesta harhauttamisesta yhdessä tohtori András Ráczin kanssa (FIIA Raportti 45), sekä työn alla oleva julkaisu Venäjän kansallisen turvallisuusstrategian evoluutiosta, joka ilmestyy Journal of Slavic Military Studies -julkaisusarjassa.

Vladimir Gelman, Putin’s New Presidential Term and Russia’s Domestic Developments

Venäjän politiikan professori Vladimir Gelmanin tutkimus kohdistuu monipuolisesti Venäjän politiikan tutkimukseen, mukaan lukien poliittiset instituutiot ja hallinto, poliittinen päätöksenteko, puoluepolitiikka ja ruohonjuuritason poliittinen toiminta, sekä aluepolitiikka. Gelman on toiminut professorina muun muassa Aleksanteri-instituutissa ja Pietarin Euroopan Yliopistossa, ja johti Suomen Akatemian rahoittaman "Choices of Russian Modernisation" -huippuyksikön tutkimusta. Gelman on julkaissut lukuisia kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Gelman on johtavassa asemassa Venäjän tutkimuksen verkostoissa (YRUSH ja FRRESH). Tällä hetkellä Gelman luennoi Aleksanteri-instituutin järjestämiä syventäviä Venäjä-opintoja.

Sinikukka Saari, New openings in Russian foreign policy?

Kansainvälisten suhteiden tohtori (London School of Economics and Political Science), Sinikukka Saari on erikoistutkija Suomen ulkoministeriön tutkimus- ja suunnitteluyksikössä. Aiemmin hän toimi Ulkopoliittisen instituutin vanhempana tutkijana. Lisäksi Saari on työskennellyt Euroopan Unionin Georgian tarkkailuoperaatiossa raportoijan ja analyytikon tehtävissä. Saaren asiantuntemuksen erikoisalueet ovat Venäjän politiikka, sekä Venäjän naapurustopolitiikka ja Venäjä-EU-suhteet.

Petteri Lalu, Venäjän sotilaspolitiikka: nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Petteri Lalu, sotilasprofessori, everstiluutnantti, Sotatieteiden tohtori. Hänen vuonna 2014 puolustamansa sotatieteellinen väitöskirja "Syvää vai sittenkin tiheää" käsittelee venäläisen sodankäynnin teoriaa ja käytäntöä Pietari I:stä tähän päivään – painopisteenä syvän taistelun ja operaatioiden teorioiden muodostuminen 1930-luvulla ja toteuttaminen toisen maailmansodan aikana. Tällä hetkellä Petteri Lalu työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmän johtajana.

Pentti Forsström, Venäjän sotilasstrategian kehittämisen pääsuunnat

Everstiluutnantti (evp.) Pentti Forsström palveli tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa vuosina 2013–2017. Hänen päätehtävänsä oli tutkia Venäjän asevoimien ja sotilasstrategian kehittymistä. Tätä nykyä hän viimeistelee väitöskirjaansa kyseisestä aiheesta. Vuosina 2009–2013 hän palveli Suomen puolustusasiamiehenä Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Vuosina 2008–2009 hän opiskeli Venäjän asevoimien yleisesikunta-akatemiassa. Tätä ennen palvelus käsitti eri tehtäviä Pääesikunnan operatiivisella alalla ja Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Arseni Svynarenko, Venäjän väestönkehitys ja asevoimat: trendit ja haasteet vuoteen 2035

Sosiologi ja nuorisotutkija Arseni Svynarenko työskentelee Nuorisotutkimusseuran hankkeessa Diginuoruus mediakaupungissa: urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla. Svynarenko on julkaissut lukuisia artikkeleita nuorisosta Ukrainassa, Venäjällä ja Suomessa. Svynarenko luennoi Helsingin yliopistossa Aleksanteri-instituutin Ukraina-kokonaisuuden opintoja. Hänen uusimpia julkaisuja ovat muun muassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisema "Venäjän demografiaongelma ja asevoimat" ja Identity -julkaisusarjassa ilmestynyt yhteisjulkaisu, "Identity Horizons Among Finnish Postsecondary Students: A Comparative Analysis". Svynarenkolla on tohtorin tutkinto Kiovan Taras Shevchenkon yliopistosta.