Maanpuolustuskurssiyhdistys

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin käynyt voi halutessaan liittyä Maanpuolustuskurssiyhdistyksen jäseneksi. Lisäksi alueellisen maanpuolustuskurssin käynyt voi liittyä jäseneksi alueelliseen yhdistykseen.

Maanpuolustuskurssiyhdistys perustettiin heti ensimmäisen maanpuolustuskurssin päättymisen jälkeen vuonna 1961. Yhdistyksen nimi oli alunperin Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys.

Yhdistystoiminta takaa vakaan jatkumon kurssitoiminnalle sekä edesauttaa ylläpitämään jo luotuja verkostoja. Yhdistystoiminnan kautta jäsenillä on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuudesta.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa Maanpuolustus-lehteä. Lehti päivittää jäsenilleen tuoreimmat kuulumiset sekä julkaisee artikkeleita ja haastatteluja turvallisuuspoliittisista aiheista. Maanpuolustuskurssien sivuilla nähtävissä olevat lehden teema-artikkelit löydät täältä.