Yhteiskunnallinen vaikuttavuus strategian keskipisteenä

Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteena on kehittyä arvostettuna, luotettavana ja laajasti verkottuneena tulevaisuuden sotataidon asiantuntijana, joka toimii sotataidon ytimessä oppien, tutkien ja johtaen. Visionsa mukaisesti korkeakoulu edistää kansakunnan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan. 

Yhteiskunnallisen vuorovaikutteisuuden peruspilareita ovat keskeiset kumppanuudet muiden korkeakoulujen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä yhteistyö kansainvälisissä verkostoissa tutkimusresurssien syventämiseksi. 

Maanpuolustuskorkeakoululla on lisäksi keskeinen rooli asiantuntijuuden tarjoamisessa tiedotusvälineille niin perinteisessä mediassa kuin verkkosisällöissä.

Vuoden 2022 vaikuttavuusraportistamme näet silmiä avaavasti, mitä sotataidon ytimessä toimiminen konkreettisesti tarkoittaa korkeakoulun opetuksen, tutkimuksen ja vastuullisuuden näkökulmasta.