Kirjasto

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin sotatieteellinen yliopistokirjasto sekä Puolustusvoimien keskuskirjasto, jonka päätehtävänä on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Kirjaston kokoelmat sekä palvelut ovat myös siviiliasiakkaiden ja -yhteisöjen käytettävissä. Tervetuloa sivuillemme ja Santahaminaan!

AJANKOHTAISTA

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla on kuluvana syksynä muutamia poikkeusaukioloja henkilökunnan koulutus- ja kehittämistapahtumien vuoksi:

Keskiviikkona 26.9. kirjasto sulkee ovensa poikkeuksellisesti jo kello 16.00.

Perjantaina 26.10. Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on kokonaan suljettuna.

Muutoin kirjasto palvelee tavanomaisesti aina vuoden loppupuolelle saakka. Tervetuloa asioimaan syksyiseen Santahaminaan!

---

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on saanut koekäyttöön kenties keskeisimmän venäjänkielisen sotateoreettisen aikakauslehden Voennaja Mysl'in historiallisen verkkoarkiston. Arkisto kattaa kokonaisen vuosisadan vuodesta 1918 alkaen aina tähän päivään saakka, sisältäen myös lehden varhaisten edeltäjien artikkelit. Verkkoarkisto on siviiliasiakkaiden käytettävissä EastView-palvelun välityksellä kirjastomme asiakaskoneilta. Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta pääsevät palveluun myös Haka-kirjautumisen (Funet-tunnus) kautta tästä linkistä. Muu Puolustusvoimien henkilöstö voi koekäyttää arkistoa TUVE-ympäristössä.

Verkkoarkiston koekäyttö jatkuu perjantaihin 19.10. saakka. Kirjasto ottaa mielellään vastaan palautetta palvelusta sekä sen sisällöstä.