Kirjasto

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin sotatieteellinen yliopistokirjasto sekä Puolustusvoimien keskuskirjasto, jonka päätehtävänä on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Kirjaston kokoelmat sekä palvelut ovat myös siviiliasiakkaiden ja -yhteisöjen käytettävissä. Tervetuloa sivuillemme ja Santahaminaan!

AJANKOHTAISTA

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on avannut jälleen ovensa järjestelmävaihdoksen jälkeen.

Toteutettu vaihdos näkyy asiakkaille vain kosmeettisina muutoksina MPKK-Finna -palvelussa. Kaikki kirjaston palvelut toimivat kuten ennenkin, mutta lyhyisiin katkoksiin on vielä syytä varautua vaihdoksen jälkeenkin. Kirjasto ottaa myös mielellään vastaan palautetta ja havaintoja mahdollisista häiriöistä eri toiminnoissa.

---

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat (SK, SM, YEK)!

Anna 10 minuuttia ajastasi ja osallistu kirjastomme kehittämiseen kertomalla mielipiteesi.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvä verkkokysely kirjaston palveluista 29.7.-30.8.:

Vastauslinkki