Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulusta sotatieteiden tohtoriksi (ST) väitelleet

Suurin osa väitöskirjoista on vapaasti ladattavissa Doria-julkaisuarkistosta. Väitöskirjoja on myös mahdollista lainata Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta sekä Suomen vapaakappalekirjastoista. 

Samu Rautio: Materiaalia lisäävä valmistus osana sotilaslogistiikkaa: suorituskykyä kerros kerrokselta. Julkaisusarja 1: nro 53. Joensuu 2023.

Juha Mäkelä: Security Elites in Egypt and Jordan after the Arab Spring: A Case Study on Securocracies’ Role on National Security, Domestic Power Politics, Regional Order and Middle Eastern Alliance Making between 2011 and 2021. Julkaisusarja 1: nro 51. Joensuu 2023.

Toni Mononen: Saadun tiedon muokkaajat: Päämajan tiedustelutoimisto viholliskuvan muodostajana 1939–1944. Julkaisusarja 1: nro 50. Joensuu 2023.

Mika Penttinen: Itsensä johtamisen konsepti Puolustusvoimissa : yksilöllistä osaamisen johtamista yhteisössä ja organisaatiossa. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 49/2022. Joensuu 2022. 

Klaus Zaerens: Utilizing Trust Management in a High-Security Context. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 47/2022. Joensuu 2022. 

Mika Jääskeläinen: Suunnitelmat pääkaupunkiseudun puolustamiseksi jatkosodan lopulta 1960-luvun alkuun. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 46/2021. Joensuu 2021.

Markus Gardberg: Trust and routines in multi-supplier networks. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 45/2021. Joensuu 2021.

Vesa Kuikka: Modeling of military capabilities, combat outcomes and networked systems with probabilistic methods. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 44/2021. Joensuu 2021. 

Ilkka Ikonen: Suomen turvallisuusorganisaatioiden yhteishankkeet: strategisesta yhteistyöstä onnistuneeseen projektiin ja henkilöstön suoriutumisen arviointiin. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 41/2020. Tampere 2020. 

Juha Kukkola: Digital Soviet Union: the Russian national segment of the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural ideas. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 40/2020. Tampere 2020.

Heidi Ruotsalainen: Salatun tiedon tuottajat: Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys 1918-1939. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 39/2020. Tampere 2020.

Juha Hollanti: Alivoimaisen taktiikka: suomalaisen taktisen ajattelun tarkastelu. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 38/2019. Tampere 2019.

Jarkko Kosonen: Kansalaiset sotilaina ja maan puolustajina: asevelvollisten sitoutuminen maanpuolustukseen ja sen eri tehtäviin. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 33/2019. Tampere 2019.

Pentti Forsström: Venäjän sotilasstrategia muutoksessa: tulkintoja Venäjän sotilasstrategian perusteiden kehityksestä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 32/2019. Tampere 2019.

Jani Liikola: Luovuus arkipäiväisenä jännitteenä – tutkimus kokonaisvaltaisesta ryhmän luovuudesta. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 31/2019. Tampere 2019.

Bo Österlund: Suomen meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: nro 30/2019. Tampere 2019.

Hannu Liimatta: Ulkomaisista esikuvista kohti omaperäisempiä ratkaisuja. Itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä ensimmäistä vuosikymmentä. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 29/2018. Tampere 2018.

Vesa Kanniainen: Essays in National Defence. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 28/2018. Tampere 2018.

Matti Lehesjoki: Varusmiespalveluksen varhainen keskeytyminen terveydellisistä syistä. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 27/2018. Tampere 2018.

Markus Häyhtiö: Service development in public private partnerships in the military domain : requirements management as a service performance development and measurement system. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 26/2018. Tampere 2018.

Max Sjöblom: Vuorovaikutusta Pohjanlahden yli : ruotsalaisvaikutuksen välittyminen suomalaiseen sotataitoon ennen talvisotaa. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 25/2018. Tampere 2018.

Juha Ratinen: Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään : suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittyminen 1918–1945. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia 24/2018. Tampere 2018.

Vladimir Panschin: Diletantteja vai taitajia? Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 23/2018. Tampere 2018.

Kent Andersson: On the military utility of spectral design in signature management : a systems approach. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 21/2018. Tampere 2018.

Hannu Rentola: Itsekasvatus osana yhteisöllistä kasvua : aineistoteoria pedagogisesta johtamisesta. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 20/2018. Tampere 2018.

Jussi Timonen: A common operating room picture for dismounted operations and situation room environments. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 19/2018. Tampere 2018

Martin Bang: Military Intelligence Analysis: Institutional Influence. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 14/2017. Tampere 2017.

Jan Hanska: Times of war and war over time. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 12/2017. Tampere 2017.

Tom Hanén: Yllätysten edessä: kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 11/2017. Tampere 2017.

Jussi Pajunen: Ilmatähystyspalveluksesta alueelliseen ilmavalvontaan: Suomen ilmavalvonnan kehittäminen 1930–1942. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 9/2017. Tampere 2017.

Janne Aalto: Hyvä sotilas - oikea toiminta: miksi asevoimissa opetetaan sotilasetiikkaa? Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 7/2016. Tampere 2016.

Johanna Anttonen: Yhteistä turvallisuutta rakentaen: poliisi- ja upseeriprofessioiden yhteiskehittelyn mahdollisuuksista. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 6/2016. Tampere 2016.

Antti Paronen: Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1, Tutkimuksia nro 3/2016. Tampere 2016.

Risto Sinkko: Maanpuolustustahto asevelvollisen koulutuksen ja palveluksen onnistumista selittävänä tekijänä. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, Tutkimuksia No2/2015. Tampere 2015.

Kai Varsio: Postimerkit Merisotataidon dokumentteina: Britannian ja Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1, No 1/2015. Tampere 2015.

John D. Hart: The Analysis of Competing Hypotheses (ACH) in the Assessment of Chemical Warfare Activities. Strategian laitos. Julkaisusarja 1, No 34/2014. Tampere 2014.

Michael Gustafson: The Duality of Tactical Thought - A Study of how Swedish Ground Forces’ Commanders Think Tactics in Irregular Warfare. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 4/2014. Tampere 2014

Petteri Lalu: Syvää vai pelkästään tiheää – Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 3/2014. Tampere 2014.

Marko Palokangas: Räjähtävää tyhjyyttä: sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1, No 17, 2014.

Anders Palmgren: Visions of Strategy – Following Clausewitz’s Train of Though. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 2/2014. Tampere 2014.

Saara Jantunen: Strategic Communication: practice, communication and dissonance. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 11. Tampere 2013.

Jukka Anteroinen: Enhancing the development of military capabilities by a systems approach. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1, No 33. Tampere 2013.

Tapio Saarelainen: Improving the performance of a dismounted Future Force Warrior by means of C4I2SR. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1, No 32. Tampere 2013.

Fred Blombergs: Euroopan voimatasapainojärjestelmä 1990–2012 : Euroopan vakaus rakenteellisen, uusklassisen ja hegemonisen realismin näkökulmasta. Strategian laitos. Julkaisusarja 1, No 32. Tampere 2013.

Anne Koskinen-Kannisto: Situational awareness concept in a multinational collaboration environment: challenges in the information sharing framework. Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1, No 31. Tampere 2013.

Harri Rintala: Sotilaslentäjän fyysinen suorituskyky sekä työperäiset tuki- ja liikuntaelinoireet. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 10. Tampere 2012.

Ulla Anttila: Enhancing human security through crisis management : opportunities and challenges for learning. Johtamisen ja sotilasopedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 9. Tampere 2012.

Martti Lehto: Suomen Ilmavoimien johtamisjärjestelmän evoluutio ilmasotateorian, kansallisten instituutioiden ja johtamisjärjestelmän ulkomaisen kehityksen näkökulmasta. Johtamisen ja sotilasopedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 8. Tampere 2012.

Olli Harinen: Sotilaiden epäviralliset ryhmänormit kolmessa jalkaväkikomppaniaa koskevassa empiirisessä tutkimuksessa (Knut Pipping, Roger Little, John Hockey). Käyttäytymistieteiden laitos. Julkaisusarja 1, No 3/2012. Tampere 2012.

Janne Mäkitalo: Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään – Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1, No 6. Tampere 2012.

Esa Lappi: Computational methods for tactical simulations. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 1. Tampere 2012.

Marcus Mohlin: The strategic use of military contractors : American commercial military service providers in Bosnia and Liberia, 1995–2009. Strategian laitos. Julkaisusarja 1, No 30. Tampere 2012.

Vesa Valtonen: Turvallisuustoimijoiden yhteystyö operatiivis-taktisesta näkökulmasta. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 3. Helsinki 2010.

Mika Huttunen: Monimutkainen taktiikka. Taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 2. Helsinki 2010.

Jarno Limnéll: Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. Strategian laitos. Julkaisusarja 1, No 29. Helsinki 2009.

Marko Laaksonen: Merkillinen strategia – Puolustushallinnon strategian semioottinen tarkastelu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 1, No 1. Helsinki 2009.

Pentti Airio: Yrjö Keinonen – uudistajaksi asetettu. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1, No 10. Helsinki 2007.

Ove Enqvist: Kellä saaret ja selät on hallussaan...: rannikkopuolustuksen aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1. No 9. Helsinki 2007.

Jari Rantapelkonen: The narrative leadership of war: presidential phrases in the ’War on Terror’ and their relation to information technology. Johtamisen laitos. Julkaisusarja 1. No 34. Helsinki 2006.

Kaarle Lagerstam: Naton muutos: tutkimus Naton sotilaallisen rakenteen kehittämiseen vaikuttaneista tekijöistä kylmän sodan jälkeen. Strategian laitos. Julkaisusarja 1. No 22. Helsinki 2005.

Markku Iskanius: Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana : siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1. No 8. Helsinki 2004.

Mika Kalliomaa: Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen Maanpuolustuskorkeakoululla vuosina 1996–2002. Koulutustaidon laitos. Julkaisusarja 2. No 13. Helsinki 2003.

Aarni Lehti: Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1. No 7. Helsinki 2003.

 
´