Hyppää sisältöön

Sotatalouden opinnot

Sotatalouden opetus keskittyy suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessien opettamiseen.

Sotatieteen maisterin tutkinnon syventävät opinnot antavat perusteet suorituskyvyn suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidon suunnittelusta hankkeen alaisen projektin tasolla.

Yleisesikuntaupseerikurssilla sotatekniikan opetuksen painopiste on suorituskyvyn suunnittelussa ja rakentamisessa.

Täydennyskoulutusta annetaan Hankekoulutusohjelma (HANKO) ja Tekniikan lisäopinnot (TLO) kursseilla. HANKO antaa perusteet suorituskyvyn suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kehittämisohjelman tasolla ja TLO keskittyy hanketasoon.

Hankekoulutusohjelman (HANKO) opintojen jälkeen henkilöllä on valmiudet kehittämisohjelmien tehtävien ja tavoitteiden laatimiselle. Lisäksi opiskelija pystyy ohjaamaan kehittämisohjelmaan kuuluvia hankkeita sekä analysoimaan kokonaisjärjestelmän suorituskykyä.

Tekniikan lisäopintojen (TLO) jälkeen henkilöllä on valmiudet toimia suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen eri tehtävissä; hankkeissa, järjestelmäkehityksessä sekä järjestelmien kehitykseen kiinteästi liittyvässä tutkimustoiminnassa. Lisäksi opiskelijoille annetaan valmiudet tehdä sekä materiaalista suorituskykyä että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja ja analyysejä.

 
´