Johtamisen
ja sotilaspedagogiikan laitos

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) on organisoitu neljään opetusryhmään: johtamisen opetusryhmä, sotilaspedagogiikan opetusryhmä, fyysisen kasvatuksen opetusryhmä ja tutkimusryhmä (tutkimuskoulutus).

Laitoksella on edustettuna seuraavat viisi sotatieteellistä tieteenalaa: 

  • johtaminen
  • sotilaspedagogiikka
  • sotilassosiologia
  • liikuntafysiologia
  • sotilasjuridiikka.

Laitoksen sotatieteellisten tieteenalojen sisällöt opetetaan kahdessa pääoppiaineessa, johtamisessa (samalla tieteenala) ja sotilaspedagogiikassa (samalla tieteenala). Sotilasjuridiikan sisältöjen opetus on integroitu johtamisen opetussisältöihin. Liikuntafysiologian sisältöjen opetus on integroitu sotilaspedagogiikan opetussisältöihin. Sotilassosiologian sisältöjä opetetaan sekä johtamisen että sotilaspedagogiikan pääoppiaineissa.

Laitoksen ylintä asiantuntemusta tutkimuksessa ja opetuksessa edustavat johtamisen sotilasprofessori sekä sotilaspedagogiikan ja sotilassosiologian professorit. Liikuntafysiologian osalta laitoksella on lisäksi yhteisprofessuuri Jyväskylän yliopiston kanssa.

Laitos osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omalla julkaisutoiminnallaan, MPKK:n ulkopuolella pidettävillä luennoilla ja alustuksilla sekä medioiden suuntaan laitoksen asiantuntijuuksilla.