Hyppää sisältöön

Puolustustahdon resilienssi informaatiovaikuttamisen ympäristössä (PURE)

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan konkretisoi puolustustahdon merkityksen keskeisenä kansakunnan voimavarana. Maanpuolustustahto ei ole vain juhlapuhetta, jos valtio joutuu puolustautumaan aseellisesti vihollista vastaan. Suomessa Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainassa käytävän sodan asetelmat, kulku ja tapahtumat sekä muutokset turvallisuuspoliittisessa ympäristössä vahvistivat selvästi puolustukseen kohdistuvaa kansalaisten tahtotilaa sodan syttymisen jälkeisinä kuukausina. 

PURE-tutkimushankkeessa analysoidaan suomalaisten maanpuolustustahdon kehitystä Ukrainan sodan ja muuttuvan turvallisuuspoliittisen ympäristön kontekstissa informaatiovaikuttamisen näkökulmasta.  

  • Miten kansalaisten tahtotila Suomen puolustamiseen kehittyy Venäjästä, Ukrainassa käytävästä sodasta ja Nato-jäsenyydestä kertovan sanallisen ja kuvallisen informaation muokatessa käsityksiä maanpuolustuksesta? 
  • Mitkä tekijät ovat aktivoineet kansalaisten ajatuksia Suomen puolustamisesta? 
  • Millaisten visuaalisten ja verbaalisten diskurssien ja narratiivien kautta mediassa käsitellään maanpuolustustahtoa?
  • Millaisia toimijaverkostoja muodostuu sosiaalisessa mediassa?
  • Miten maanpuolustustahto tulee huomioida informaatiopuolustusta kehitettäessä?

Tutkimushanketta rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö.

Hankkeen tuottamat ja hanketta käsittelevät julkaisut:

Pure-hanke keskittyy sodan mukanaan tuomiin ilmiöihin (Ruotuväki 8/22)
Psykopodiaa: Maanpuolustustahto ja psykologinen informaatiovaikuttaminen
 


(Kuva: Milla Alaraatikka)

´