Hyppää sisältöön

Kadettikoulu

Kadettikoulu toimii Helsingin Santahaminassa, jossa se vastaa Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävistä sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinnosta sekä ohjaa puolustushaara- ja aselajikouluissa järjestettäviä opintoja.

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkinnon rinnalla suoritetaan sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistetä, jotka ovat osa upseeriin virkaan vaadittavien opintojen kokonaisuutta (210 op). Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Kadettikoulun opiskelijoita kutsutaan kadeteiksi. Puolustusvoimien palvelukseen valmistuva sotatieteiden kandidaatti ylennetään luutnantiksi ja hän aloittaa työskentelyn oman puolustushaaransa tehtävissä. Usein ensimmäiset tehtävät liittyvät varusmieskoulutukseen.

Kadettikoulun perinnepäivää vietetään 20.3. Kadettikoulun historia ja perinteet ulottuvat aina vuoteen 1779 saakka, jolloin perustettiin ensimmäinen sotakoulu Rantasalmen Haapaniemeen. Maaliskuun 20. päivänä 1779 eversti Yrjö Maunu Sprengtporten lähetti Kustaa III:lle kirjallisen anomuksen pysyvän sotakoulun perustamiseksi.

Kadettikoulun kunniamarssi on Ateenalaisten laulu. Jean Sibeliuksen säveltämä kunniamarssi otettiin käyttöön 18.2.1920.

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun tunnuksena ja velvoittavimpana esineenä on lippu. Lipun lahjoittivat aikanaan Kadettikoululle entiset haminan kadetit. Lippu vihittiin käyttöön Senaatintorilla 16.5.1922. Lipun valkoisella pohjalla on Suomen leijona ja sen vasemmalla puolella Haminan kaupungin vaakuna, alla Savon ja oikealla Helsingin kaupungin vaakuna. Vaakunoita yhdistää nauha, jossa sanat "constantem decorat honor" eli kunnia kestävän palkka. Lipun kulmissa olevat vuosiluvut kertovat, että vuonna 1779 perustettiin Haapaniemen Kadettikoulu, vuonna 1812 perustettiin Haapaniemen Kenttämittauskoulu, vuonna 1819 tehtiin päätös Haminan Kadettikoulun perustamisesta, viimein vuonna 1919 alkoi itsenäisen Suomen Kadettikoulu. Lipun kärjessä on ylipäällikön päiväkäskyssään 26.5.1941 Kadettikoululle myöntämä 4. luokan Vapaudenristi.

 
´