Sotatekniikan laitos

Sotatekniikan laitos (STEKNL) opettaa ja tutkii järjestelmätekniikkaa ja sotataloutta sekä näitä tukevia aineita, kuten fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Opetuksella valmennetaan henkilöstöä Puolustusvoimien pääprosessien mukaisiin suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon tehtäviin.

Sotatekniikan opetus jakautuu järjestelmätekniikan ja sotatalouden opetukseen. Järjestelmätekniikan opetuksen painopistealueita ovat taistelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmätekniikka sekä operaatioanalyyttiset menetelmät. Sotatalouden opetuksen painopiste on suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessien opettamisessa.

Sotatekniikan laitos tekee opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusta tekevien yksiköiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa. Sotatekniikan laitos osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omalla julkaisutoiminnallaan sekä MPKK:n ulkopuolella pidettävillä luennoilla ja alustuksilla.