Hyppää sisältöön

Sotatekniikan laitos

Sotatekniikan laitos (STEKNL) opettaa ja tutkii sotatekniikkaa ja sotataloutta sekä näitä tukevia matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja operaatioanalyysia. Opetuksella valmennetaan henkilöstöä Puolustusvoimien pääprosessien mukaisiin suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon tehtäviin.

Helikopteri

Sotatekniikan laitoksen opetus toteutetaan järjestelmätekniikan ja sotatalouden opetusryhmissä. Järjestelmätekniikassa opetuksen painopistealueita ovat taistelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmätekniikka sekä operaatioanalyyttiset menetelmät. Sotataloudessa opetuksen painopiste on suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessien opettamisessa.

Sotatekniikan laitos tekee opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusta tekevien yksiköiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa. Sotatekniikan laitos osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omalla julkaisutoiminnallaan sekä MPKK:n ulkopuolella pidettävillä luennoilla ja alustuksilla.

Sotatekniikan laitos jakautuu järjestelmätekniikan opintoihin ja sotatalouden opintoihin

 
´