Hyppää sisältöön

Sotataidon laitos

Sotataidon laitos (SOTATL) vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun pääoppiaineisiin kuuluvan sotataidon opetuksesta. Opetusryhmät toteuttavat sotataidon opetuksen operaatiotaidon ja taktiikan, strategian sekä sotahistorian suuntautumisvaihtoehtojen muodostamana opetuskokonaisuutena.

Opetuksen lisäksi Sotataidon laitoksen päätehtäviä on alansa tutkimus, joka tuottaa opetuksessa sekä Puolustusvoimien suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa tarvittavaa, tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja aineistoa. Laitokseen kuuluu lisäksi Simulaattori- ja sotapeliryhmä (SISOR), joka vastaa valtakunnallisella tasolla Komentaja- ja esikuntasimulaattoriharjoituksista (KESI).

Sotataidon laitos tekee opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusta tekevien yksiköiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa. Julkaisutoiminnan lisäksi laitoksen asiantuntijat antavat alansa asiantuntijalausuntoja viranomaisille ja medialle.

Sotataidonlaitoksen oppiaineet: