Hyppää sisältöön

Sotataidon laitos

Sotataidon laitos (SOTATL) vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun pääoppiaineisiin kuuluvan sotataidon opetuksesta. Opetusryhmät toteuttavat sotataidon opetuksesta sotatieteellisissä tutkinnoissa ja yliopistollisessa täydennyskoulutuksessa.

Sotataidon laitoksen oppiaineet ovat seuraavat:

Opetuksen lisäksi Sotataidon laitoksen päätehtäviä on alansa tutkimus, joka tuottaa opetuksessa sekä Puolustusvoimien suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa tarvittavaa, tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja aineistoa. Lisäksi ainelaitokseen kuuluu lisäksi Simulaattori- ja sotapeliryhmä (SIMUSPELOPR), joka vastaa valtakunnallisella tasolla Komentaja- ja esikuntasimulaattoriharjoituksista (KESI).

Sotataidon laitos tekee opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusta tekevien yksiköiden, korkeakoulujen ja muiden akateemisten oppilaitosten kanssa. Julkaisutoiminnan lisäksi laitoksen asiantuntijat antavat alansa asiantuntijalausuntoja viranomaisille ja medialle.

 
´