Hyppää sisältöön

Järjestelmätekniikan opinnot

Sotatieteen kandidaatin tutkinnossa sotatekniikan opetus painottuu järjestelmän käyttäjän ja käytön kouluttajan tarvitsemien perusvalmiuksien antamiseen. Yhteisissä opinnoissa perehdytään järjestelmien toimintaperiaatteisiin (Miten järjestelmä toimii) sekä järjestelmien käyttöympäristöjen ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksiin järjestelmän toiminnalle (Miten ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat järjestelmän toimintaan).

Koulutusohjelmakohtaisissa opinnoissa opetetaan kaikille yhteisesti perusteet järjestelmien käytön vaikutusten arvioinnista (Miten järjestelmä vaikuttaa joukon tehtävän toteuttamiseen). Lisäksi kandidaatin tutkintoa opiskeleville annetaan perusteet järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä (Miten järjestelmää ylläpidetään ja kehitetään).

Sotatieteen maisterin tutkinnossa kehitetään opiskelijoiden valmiuksia järjestelmien ja järjestelmäkoulutuksen kehittämiseen. Opinnot jakautuvat aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Syventäviin opintoihin sisältyvät yhteiset opinnot antavat perusteet järjestelmien kehittämiselle ja valinnaiset opinnot mahdollisuuden syventää tätä osaamista joko asejärjestelmä-, aselavetti-, tieto- ja tietoliikennetekniikassa tai vuosittain vaihtuvalla erikoisalueella.

Syventävät opinnot antavat perusteet järjestelmän kehittämiseen liittyvästä hanke- ja projektitoiminnasta. Tutkimusmenetelmäopinnot antavat valmiudet sotateknisen tutkimuksen tekemiseen. Näissä opinnoissa perehdytään mallintamisen, simuloinnin ja operaatioanalyysin lisäksi teknisen kenttäkokeen järjestelyihin ja tulosten analysointiin.

Yleisesikuntaupseerin tutkintoon sisältyvä järjestelmätekniikan opetus antaa teknisestä näkökulmasta opiskelijoille valmiudet analysoida ja kehittää puolustusjärjestelmän osajärjestelmiä osana kokonaisuutta. Lisäksi opinnoissa kehitetään opiskelijoiden valmiuksia ratkaista erilaisia ongelmia operaatioanalyyttisiä menetelmiä ja työkaluja hyväksikäyttäen.

 
´