Yhteystiedot

Postiosoite

Maanpuolustuskorkeakoulu
Yksikön nimi
PL 7
00861 HELSINKI
Kadettikouluntie 7, Helsinki

Puhelin 0299 800 (vaihde)
Turvallisuussihteeri, p. 0299 530 118

Sähköposti

kirjaamo.mpkk(at)mil.fi
maanpuolustuskorkeakoulu(at)mil.fi
etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Viestintä

Tiedotuspäällikkö, FM Suvi Manelius, p. 0299 530 121
Tiedotussihteeri, tradenomi (YAMK) Elina Suominen, p. 0299 530 129
Julkaisupäällikkö, FM Aki Aunala, p. 0299 530 119

Korkeakoulun johto

Rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio
Vararehtori, eversti Markku Hutka
Tutkimusjohtaja, professori Hannu Kari
Hallintojohtaja, kommodori Vesa Tuominen
Yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff

Johdon assistentti

p. 0299 530 104

Kirjaamo ja arkistopalvelut

p. 0299 530 109 / 0299 530 111
fax: 0299 530 110

Opiskeluun liittyvät

Opintoasiainosasto

opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

etunimi.sukunimi(at)mil.fi

fax: 0299 530 199

Postiosoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
PL 7
00861 Helsinki

Käyntiosoite:
Kadettikouluntie 7 (Päärakennus)
00860 Helsinki

Johto

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö
Everstiluutnantti Timo Vehviläinen
p. 0299 530 220

Opiskelijahaku ja valinnat

Sotatieteellisten perustutkintojen (SK, SMVIR) opiskelijahausta ja valinnoista saa lisätietoja Hallinto- ja valintasektorilta.

Valintaupseeri, kapteeni Anna Puolakka
p. 0299 530 214

Koulutussuunnittelija, LO YAMK Marke Hietapakka
p. 0299 530 330

Opintopalvelusektori

Sotatieteelliset perustutkinnot

Sotatieteiden kandidaattitutkinto (SK):
Koulutussuunnittelija, KK Sanna Kantola
p. 0299 530 219

Sotatieteiden maisteritutkinto (SM):
Koulutussuunnittelija, KM Hanna Oikarinen
p. 0299 530 217

Sotatieteelliset jatkotutkinnot

Yleisesikuntaupseeritutkinto (YE)
Koulutussuunnittelija Hanna Markoff
p. 0299 530 227

Sotatieteiden tohtoritutkinto (ST)
Koulutussuunnittelija Hanna Markoff
p. 0299 530 227

Täydennyskoulutussektori

Koulutussuunnittelija, KTM Eini Annala
p. 0299 530 308


Kielikeskuksen yhteystiedot

Kielikeskuksen johtaja Satu Patronen, p. 0299 530 600
Kielipalvelusektori Annastina Reims, p. 0299 530 602
Kielikoulutussektori Laura Murto, p. 0299 530 606

JOO-opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun JOO-opintoneuvoja

JOO-opintojen ja JOOPAS-palvelun yhteyshenkilö Opintoasiainosastolla, OAO: koulutussuunnittelija, Satu-Tuulia Vuoksenranta, p. 0299 530 222, satu-tuulia.vuoksenranta(at)mil.fi

Oppilaskunta

p. 0299 530 221

oppilaskunta(at)mpkko.fi

Lue lisää oppilaskunnan kotisivuilta www.mpkko.fi

Tutkimusalan yhteystiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu
Tutkimusala
PL 7
00861 Helsinki

Tutkimusjohtaja
Hannu Kari

Erikoissuunnittelija
Matti Höysniemi, p. 0299 530 728

fax: 0299 530 105

Laitokset

Sotataidon laitos

Laitoksen johtaja, eversti Riku Suikkanen, p. 0299 530 500
Suunnittelija FM, SM Niina Nikulainen, p. 0299 530 543
Sihteeri Helena Seppälä, p. 0299 530 501

Sotatekniikan laitos

Laitoksen johtaja, insinöörikomentaja Petteri Kuosmanen, p. 0299 530 470
Suunnittelija Armi-Kaarina Kurjenniemi-Nurmi, p. 0299 530 483

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Laitoksen johtaja, everstiluutnantti Pekka Halonen, p. 0299 530 400
Suunnittelija, KTM Petra Vänskä-Sippel, p. 0299 530 411

Muut yksiköt

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Maanpuoluskorkeakoulu/kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

p. 0299 530 177 (aukioloaikoina)

kirjasto.mpkk(at)mil.fi
kaukopalvelun sähköposti: kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi

Aukioloajat:

ma–ti 8.30–16.00

ke 8.30–18.00

to–pe 8.30–16.00

Henkilökunnan yhteystietoja

Kirjastonjohtaja Tiina Järvinen
Kirjaston hallinto ja talous
p. 0299 530 170
tiina.l.jarvinen(at)mil.fi

Kirjastonhoitaja Antti Kalliola
Opetus, viestintä, venäjänkielinen aineisto
p. 0299 530 174

Sotamuseon toimisto

Maurinkatu 1 (PL 266), 00170 Helsinki
p. 0299 530 241
fax 0299 530 262
sotamuseo(at)mil.fi

Sukellusluvat: sotamuseo(at)mil.fi

Henkilökunnan yhteystietoja

Museonjohtaja Harri Huusko, p. 0299 530 240
Tutkija Riitta Blomgren (näyttelyt, lupa-asiat, julkaisut), p. 0299 530 251
Suunnittelija Lauri Haavisto (näyttelyt, yksikön johtaja), p. 0299 530 245

etunimi.sukunimi(at)mil.fi
sotamuseo(at)mil.fi
kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi

PVKVK

Maanpuolustuskorkeakoulu
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT)
PL 7 (Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

[email protected]

Maanpuolustuskurssit

Postiosoite:

Maanpuolustuskurssit
PL 266
00171 HELSINKI

Käyntiosoite:

Maneesikatu 6, 00170 Helsinki

Johto

Johtaja, eversti Jukka Jokinen, p. 0299 530 230
Apulaisjohtaja, majuri Tommi Sikanen, p. 0299 530 231

Toimisto

Toimistopäällikkö, p. 0299 530 232
Kurssisihteerit, p. 0299 530234 ja 0299 530 235

maanpuolustuskurssit(at)mil.fi

Maanpuolustuskurssiyhdistys: www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi