Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Tietokone, puhelin, paperia ja kynä.

Postiosoite

Maanpuolustuskorkeakoulu
Yksikön nimi
PL 7
00861 HELSINKI
Kadettikouluntie 7, Helsinki

Puhelin 0299 800 (vaihde)

Sähköposti

kirjaamo.mpkk(at)mil.fi
maanpuolustuskorkeakoulu(at)mil.fi
etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Viestintä

Tiedotuspäällikkö, FM Ossian Hartig, p. 0299 530 121
Viestintäkoordinaattori Helmi Saarela, p. 0299 530 129
Viestintäkoordinaattori Juho Autio, p. 0299 530 123 (sähköposti juho.o.autio)
Julkaisupäällikkö, FM Aki Aunala, p. 0299 530 119

Korkeakoulun johto

Rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa
Vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi
Tutkimusjohtaja, professori Hannu Kari
Hallintojohtaja, komentaja Mika Immonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, everstiluutnantti Tuomas Liukko

Johdon assistentti

p. 0299 530 104

Kirjaamo ja arkistopalvelut

p. 0299 530 109 / 0299 530 108
fax: 0299 530 110

Opiskeluun liittyvät

Opintoasiainosasto

opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

etunimi.sukunimi(at)mil.fi

fax: 0299 530 199

Postiosoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
PL 7
00861 Helsinki

Käyntiosoite:
Kadettikouluntie 7 (Päärakennus)
00860 Helsinki

Johto

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö
Everstiluutnantti Pasi Autio
p. 0299 530 220

Opiskelijahaku ja valinnat

Sotatieteellisten perustutkintojen (SK, SMVIR) opiskelijahausta ja valinnoista saa lisätietoja Hallinto- ja valintasektorilta.

Valintaupseeri, kapteeni Antti Paasikoski
p. 0299 530 214

Koulutussuunnittelija, KM Marke Hietapakka
p. 0299 530 330

Opintopalvelusektori

Koulutuksen kehittämispäällikkö HTM, KM Satu-Tuulia Vuoksenranta
p. 0299 530222

Sotatieteelliset perustutkinnot

Sotatieteiden kandidaattitutkinto (SK):
Koulutussuunnittelija, KM Sanna Kantola
p. 0299 530 219

Sotatieteiden maisteritutkinto (SM):
Koulutussuunnittelija, KM Marke Hietapakka
p. 0299 530 217

Sotatieteelliset jatkotutkinnot

Yleisesikuntaupseeritutkinto (YE) ja sotatieteiden tohtoritutkinto (ST)
Koulutussuunnittelija, KM Hanna Oikarinen 
p. 0299 530224

Täydennyskoulutussektori

Sektorin johtaja, KM Teija Örn
p. 0299 530 308


Kielikeskuksen yhteystiedot

Kielikeskuksen johtaja Satu Patronen, p. 0299 530 600
Kielipalvelusektori Annastina Reims, p. 0299 530 602
Kielikoulutussektori Laura Murto, p. 0299 530 606

JOO-opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun JOO-opintoneuvoja

JOO-opintojen ja JOOPAS-palvelun yhteyshenkilö Opintoasiainosastolla: koulutussuunnittelija Hanna Oikarinen, p. 0299 530 224, [email protected] 

Oppilaskunta

[email protected]

Tutkimusalan yhteystiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu
Tutkimusala
PL 7
00861 Helsinki

Tutkimusjohtaja
Hannu Kari

Erikoissuunnittelija
Matti Muhli, p. 0299 530 729

Erikoissuunnittelija
Milla Alaraatikka, p. 0299 530 728

fax: 0299 530 105

Laitokset

Sotataidon laitos

Laitoksen johtaja, eversti Pasi Hirvonen, p. 0299 530 500
Suunnittelija FM, SM Niina Nikulainen, p. 0299 530 543
Sihteeri Helena Seppälä, p. 0299 530 501

Sotatekniikan laitos

Laitoksen johtaja, eversti Mauri Etelämäki, p. 0299 530 470
Suunnittelija Armi-Kaarina Kurjenniemi-Nurmi, p. 0299 530 483

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Laitoksen johtaja, eversti Aki-Mauri Huhtinen, p. 0299 530 400
Suunnittelija, FM Merja Pohjus, p. 0299 530 411

Muut yksiköt

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

p. 0299 530 177 (asiakaspalvelu, aukioloaikoina)

kirjasto.mpkk(at)mil.fi

Henkilökunnan yhteystietoja

Kirjastonjohtaja Tiina Järvinen, p. 0299 530 170
Sektorijohtaja (kirjastopalvelut) Anu Alaterä, p. 0299 530 173
Sektorijohtaja (asiakaspalvelut) Tapio Pitkäranta, p. 0299 530 174

Sotamuseon toimisto

Sotamuseon toimisto / Merisotakoulu, (PL 5), 00191 Helsinki

p. 0299 530 241
fax 0299 530 262
sotamuseo(at)mil.fi

Sukellusluvat: sotamuseo(at)mil.fi

Henkilökunnan yhteystietoja

Museonjohtaja Harri Huusko, p. 0299 530 240
Tutkija Riitta Blomgren (näyttelyt, lupa-asiat, julkaisut), p. 0299 530 251
Suunnittelija Lauri Haavisto (näyttelyt, yksikön johtaja), p. 0299 530 245

etunimi.sukunimi(at)mil.fi
sotamuseo(at)mil.fi
kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus

Maanpuolustuskorkeakoulu
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT)
PL 7 (Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

[email protected]

Maanpuolustuskurssit

Maanpuolustuskurssit
PL 266
00171 HELSINKI

Käyntiosoite: Maneesikatu 6, 00170 Helsinki

Johto

Johtaja, kommodori Kaarle Wikström, p. 0299 530 230
Apulaisjohtaja, everstiluutnantti Petri Huovinen, p. 0299 530 231

Toimisto

Toimistopäällikkö, p. 0299 530 232
Kurssisihteerit, p. 0299 530234 ja 0299 530 235

maanpuolustuskurssit(at)mil.fi

Maanpuolustuskurssiyhdistys: www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi

 
´