Yhteystiedot

Postiosoite

Maanpuolustuskorkeakoulu
Yksikön nimi
PL 7
00861 HELSINKI
Kadettikouluntie 7, Helsinki

Puhelin 0299 800 (vaihde)
Turvallisuussihteeri, p. 0299 530118

Sähköposti

kirjaamo.mpkk(at)mil.fi
maanpuolustuskorkeakoulu(at)mil.fi
etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Viestintä

Tiedotuspäällikkö, FM Suvi Manelius, p. 0299 530121
Tiedotussihteeri, tradenomi (YAMK) Elina Suominen, p. 0299 530129
Julkaisupäällikkö, FM Aki Aunala, p. 0299 530119

Korkeakoulun johto

Rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio
Vararehtori, eversti Markku Hutka
Tutkimusjohtaja, professori Hannu Kari
Hallintojohtaja, kommodori Vesa Tuominen
Yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff

Johdon assistentti

p. 0299 530104

Kirjaamo ja arkistopalvelut

p. 0299 530109 / 0299 530111
fax: 0299 530110

Opiskeluun liittyvät

Opintoasiainosasto

opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

etunimi.sukunimi(at)mil.fi

fax 0299 530199

Postiosoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
PL 7
00861 Helsinki

Käyntiosoite:
Kadettikouluntie 7 (Päärakennus)
00860 Helsinki

Johto

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö
Everstiluutnantti Timo Vehviläinen
p. 0299 530220

Opiskelijahaku ja valinnat

Sotatieteellisten perustutkintojen (SK, SMVIR) opiskelijahausta ja valinnoista saa lisätietoja Hallinto- ja valintasektorilta.

Valintaupseeri, kapteeni Anna Puolakka
p. 0299 530214

Koulutussuunnittelija, LO YAMK Marke Hietapakka
p. 0299 530330

Opintopalvelusektori

Sotatieteelliset perustutkinnot

Sotatieteiden kandidaattitutkinto (SK):
Koulutussuunnittelija, KK Sanna Kantola
p. 0299 530219

Sotatieteiden maisteritutkinto (SM):
Koulutussuunnittelija, KM Hanna Oikarinen
p. 0299 530217

Sotatieteelliset jatkotutkinnot

Yleisesikuntaupseeritutkinto (YE)
Koulutussuunnittelija Hanna Markoff
p. 0299 530227

Sotatieteiden tohtoritutkinto (ST)
Koulutussuunnittelija Hanna Markoff
p. 0299 530227

Täydennyskoulutussektori

Koulutussuunnittelija, KTM Eini Annala
p. 0299 530308


Kielikeskuksen yhteystiedot

Kielikeskuksen johtaja Satu Patronen, p. 0299 530600
Kielipalvelusektori Annastina Reims, p. 0299 530602
Kielikoulutussektori Laura Murto, p. 0299 530606

JOO-opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun JOO-opintoneuvoja

JOO-opintojen ja JOOPAS-palvelun yhteyshenkilö Opintoasiainosastolla, OAO: koulutussuunnittelija, Satu-Tuulia Vuoksenranta, p. 0299 530222, e-mail: satu-tuulia.vuoksenranta(at)mil.fi

Oppilaskunta

p. 0299 530221

e-mail: oppilaskunta(at)mpkko.fi

Lue lisää oppilaskunnan kotisivuilta www.mpkko.fi

Tutkimusalan yhteystiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu
Tutkimusala
PL 7
00861 Helsinki

Tutkimusjohtaja
Hannu Kari

Erikoissuunnittelija
Matti Höysniemi, p. 0299 530728

fax. 0299 530105

Laitokset

Sotataidon laitos

Laitoksen johtaja, eversti Riku Suikkanen, p. 0299 530500
Suunnittelija FM, SM Niina Nikulainen, p. 0299 530543
Sihteeri Helena Seppälä, p. 0299 530501

Sotatekniikan laitos

Laitoksen johtaja, insinöörikomentaja Petteri Kuosmanen, p. 0299 530470
Suunnittelija Armi-Kaarina Kurjenniemi-Nurmi, p. 0299 530483

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Laitoksen johtaja, eversti Jukka Seppä, p. 0299 530400
Suunnittelija, KTM Petra Vänskä-Sippel, p. 0299 530411

Muut yksiköt

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Maanpuoluskorkeakoulu/kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

p. 0299 530177 (Aukioloaikoina)

e-mail: kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail: kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi

Aukioloajat:

Ma-Ti 8.30-16.00

Ke 8.30-18.00

To-Pe 8.30-16.00

Henkilökunnan yhteystietoja

Kirjastonjohtaja Tiina Järvinen
Kirjaston hallinto ja talous
p. 0299 530170
(tiina.l.jarvinen(at)mil.fi)

Kirjastonhoitaja Antti Kalliola
Opetus, viestintä, venäjänkielinen aineisto
p. 0299 530174

Sotamuseon toimisto

Maurinkatu 1 (PL 266), 00170 Helsinki
P. 0299 530241
Fax 0299 530262
sotamuseo(at)mil.fi

Sukellusluvat: sotamuseo(at)mil.fi

Henkilökunnan yhteystietoja

Museonjohtaja Harri Huusko, p. 0299 530240
Tutkija Riitta Blomgren (näyttelyt, lupa-asiat, julkaisut), p. 0299 530251
Suunnittelija Lauri Haavisto (näyttelyt, yksikön johtaja), p. 0299 530245

etunimi.sukunimi(at)mil.fi
sotamuseo(at)mil.fi
kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi

PVKVK

Maanpuolustuskorkeakoulu
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT)
PL 7 (Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI

e-mail: [email protected]

Maanpuolustuskurssit

Posti:

Maanpuolustuskurssit
PL 266
00171 HELSINKI

Käynti:

Maneesikatu 6, Helsinki

Johto

Johtaja, eversti Jukka Jokinen, p. 0299 530230
Apulaisjohtaja, majuri Tommi Sikanen, p. 0299 530231

Toimisto

Toimistopäällikkö, p. 0299 530232
Kurssisihteerit, p. 0299 530234 ja 0299 530235

Sähköposti: maanpuolustuskurssit(at)mil.fi

Maanpuolustuskurssiyhdistys: www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi