Hyppää sisältöön

Tutkimusyhteistyö

Maanpuolustuskorkeakoulu tekee aktiivisesti tutkimusyhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten siviili- ja sotilasyliopistojen sekä usean eri akateemisen tutkimuslaitoksen kanssa.

Kotimaassa Maanpuolustuskorkeakoulu tekee tutkimusyhteistyötä sekä suomalaisten siviiliyliopistojen että eri tutkimuslaitosten ja -instituuttien kanssa. Ulkopuolisella rahoituksella tutkimusta on toteutettu viime vuosina Tekesin, Euroopan unionin, Suomen Akatemian, Valtioneuvoston kanslian ja eri säätiöiden rahoittamana.

Maanpuolustuskorkeakoulun kansainvälinen yhteistyöverkosto rakentuu aktiiviseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön erityisesti pohjoismaisten ja eurooppalaisten sotakorkeakoulujen kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulu (Försvarshögskolan), Baltic Defence College, Iso-Britannian puolustusakatemia sekä NATO Defence College.

Tiivis yhteistyö sekä kansallisten että kansainvälisten tahojen kanssa tukee osaltaan korkeatasoisten tutkimustulosten välittämisen Puolustusvoimien tarpeisiin.

 
´