Hyppää sisältöön

Finnish Defence Studies

Finnish Defence Studies -sarjan tavoitteena on julkaista laadukasta, Puolustusvoimien kannalta merkityksellistä ja kansainvälisesti kiinnostavaa sotatieteellistä tutkimusta. 

Sarjaa julkaisee Maanpuolustuskorkeakoulu. Sarjan tekstit kuvastavat korkeakoulun tutkimusta ja opetusta. 

Sarjan julkaisut ovat ladattavissa avoimesti Doria-verkkopalvelusta sekä lainattavissa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta.

Finnish Defence Studies -toimituskunta

professori Tommi Koivula (sarjan päätoimittaja/SOTATL)
professori Aki-Mauri Huhtinen (jäsen/JOSPEL)
professori Petteri Jouko (jäsen/SOTATL)
professori Hannu H. Kari (jäsen/TUTKALA)
professori Juha-Matti Lehtonen (jäsen/STEKNL)
FM Aki Aunala (toimituskunnan sihteeri/MPKKE)

Ohjeet käsikirjoituksen tarjoamiseksi Finnish Defence Studies -sarjaan

Finnish Defence Studies on JUFO 1 -luokiteltu vertaisarvioitu julkaisusarja. Sarjassa voidaan julkaista laadukkaita, yhden tai useamman kirjoittajan laatimia tekstejä. Sarjassa julkaistavien käsikirjoitusten ohjeellinen minimilaajuus on 50 ja maksimilaajuus 150 sivua, yksi sivu on n. 3500 merkkiä välilyönteineen tai 540 sanaa (fontti Garamond, 13 pt, riviväli 1). Sarjaan voi tarjota suomenkielisiä tai englanninkielisiä tekstejä.

Sarjassa julkaisemisesta kiinnostuneen tulee ottaa yhteyttä päätoimittajaan tarjotakseen käsikirjoitustaan sarjaan. Käsikirjoitus ei saa olla aiemmin julkaistu, eikä sitä saa samaan tarjota julkaistavaksi muualle. 

Toimituskunta keskustelee sarjaan tarjotuista teksteistä ja lähettää ne kahdelle ulkopuoliselle asiantuntijalle joko avoimeen tai anonyymiin vertaisarviointiin, mikäli toteaa tekstin sopivan sarjassa julkaistavaksi. Vertaisarvioinneissa käsikirjoituksista annetaan joko a) puoltava lausunto, jolloin arvioijat esittävät siihen pienehköjä korjaus- ja parannusehdotuksia, b) korjattava lausunto, jolloin tekstiin edellytetään laajempia korjauksia ja uutta arviointia tai c) hylkäävä lausunto, jolloin työtä ei voida julkaista sarjassa. Hylkäävä lausunto kummalta tahansa arvioijalta johtaa siihen, että käsikirjoitusta ei voida hyväksyä sarjaan.

Vertaisarviointiprosessin myötä syntyneet lausunnot ja asiakirjat tallennetaan Maanpuolustuskorkeakoulun ylläpitämään suljettuun työskentelytilaan vähintään viiden vuoden ajaksi. Käsikirjoituksen tarjoaminen julkaistavaksi katsotaan samalla kirjoittajan ilmoitukseksi hyväksyä tiedekustantajan vertaisarviointikäytännöt.

MPKK käännättää sarjaan hyväksytyt suomenkieliset julkaisut englanniksi, tai tarkistaa kieliasun, ja maksaa tekijälle julkaisemisen yhteydessä palkkion Finnish Defence Studiesin julkaisupolitiikan mukaisesti. 

Finnish Defence Studies on 20.9.2023 alkaen TSV:n rekisteröimän vertaisarviointitunnuksen käyttäjä. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Noudatamme vertaisarviointitunnukselle asetettuja vaatimuksia.

Viittauskäytäntö

Sarjassa käytetään alaviitteisiin ja lähdeluetteloon perustuvaa Chicago Full Note -viittausjärjestelmää. (ks. esim. The Chicago Manual of Style)

Kun lähde mainitaan ensimmäisen kerran tekstissä, tulee alaviitteeseen merkitä sen täydet kustannustiedot kuten alla: 

Kirja: 

Colin S. Gray, Theory of Strategy (Oxford: Oxford University Press, 2018), 80.

Tieteellinen artikkeli: 

Alexander Sergunin and Valery Konyshev, “Russian Military Strategies in the Arctic: Change or Continuity?” European Security 26, no. 2 (2017): 180–182.

Kun samaan lähteeseen viitataan jatkossa, tulee alaviitteessä käyttää lyhennettyä muotoa lähteestä kuten alla: 

Gray, Theory of Strategy, 80.

Sergunin and Konyshev, “Russian Military Strategies in the Arctic,” 180.

Lähdeluettelossa:

Alexander Sergunin and Valery Konyshev, “Russian Military Strategies in the Arctic: Change or Continuity?” European Security 26, no. 2 (2017): 171–89.

Duncan Depledge et al., “Why We Need to Talk about Military Activity in the Arctic: Towards an Arctic Military Code of Conduct,” Arctic Yearbook, 2019.
 

Finnish Defence Studies -sarjassa ilmestyneet teokset

No. 23, 2023
Kukkola, Juha: The Military Strategic Effects of the Russian National Segment of the Internet

No. 22, 2020
Vasara, Antti: Theory of Reflexive Control : Origins, Evolution and Application in the Framework of Contemporary Russian Military Strategy

No. 21, 2018
Paronen, Antti: See you in New York: ISIS and the strategic evolution of the Jihadist movement

No. 20, 2015
Palokangas, Marko: Exploding Wilderness: Guerilla-type activities the Finnish art of war

No. 19, 2012
Limnéll, Jarno: Finnish Threat Perception Policy in the Early Years of the 21st Century

No. 18, 2010
Raitasalo, Jyri: Reconstructing Finnish defence in the post-cold war era.

No. 17, 2007
Tynkkynen, Vesa: Towards east or west? Defence planning in Finland 1944–1966.

No. 16, 2004
Manninen, Ohto: The Soviet plans for the north western theatre of operations in 1939–1944.

No. 15, 2004
Kurkinen, Petteri: Civilian-military cooperation in crisis management operations.

No. 14, 2000
Välimäki, Pasi: Intelligence in peace support operations.

No. 13, 2000
Toveri, Pekka: Future operational-tactical level warfare: challenges and opportunities for the defence of Finland.

No. 12, 1999
Puheloinen, Ari: Russia’s geopolitical interests in the Baltic area.

No. 11, 1998
Tuomi, Osmo: The new geopolitics: the world system and Northern Europe seen from a modern geopolitical perspective.

No. 10, 1997
Nikunen, Heikki: Air defence in Northern Europe.

No. 9, 1996
Viitasalo, Mikko: The Baltic – sea of changes.

No. 8, 1995
Gardberg, Anders: Åland islands: a strategic survey.

No. 7, 1994
Penttilä, Risto E. J.: Finland’s security in a changing Europe – a historical perspective.

No. 6, 1994
Nordberg, Erkki: The Baltic republics – a strategic survey.

No. 5, 1992
Salminen, Pertti: The impact of arms technology on military doctrines – documentation.

No. 4, 1992
Koli, Markku: Development of military technology and its impact on the Finnish land warfare doctrine.

No. 3, 1991
Nokkala, Arto: Non-offensive defence: a criteria model of military credibility.

No. 2, 1991
Nieminen, Tauno: Flank or front: an assessment of military-political developments in the high north.

No. 1, 1990
Visuri, Pekka: Evolution of the Finnish military doctrine 1945–1985.

 
´