Hyppää sisältöön

Sotilaspedagogiikan opinnot

Sotilaspedagogiikka on ennen kaikkea oppi koulutustaidosta. Sen alueella tarkastellaan erityisesti oppimisen luonnetta sotilaskoulutuksen tavoitteiden ja päämäärien asettamiseksi, oppimisen ohjausta ja arviointia sekä laajemmin koko koulutustoiminnan sekä osaamisen arviointia ja kehittämistä.
Sotilaspedagogiikan opinnoissa perehdytään koulutuksen ja kasvatuksen keinoin tapahtuvaan sotilaan ja yksilön toimintakyvyn ja sitä kautta joukkojen suorituskykyyn kehittämiseen.

Sotilaspedagogiikan opinnoissa pyritään antamaan kattava näkemys sotilaiden osaamisen ja toimintakyvyn luonteesta ja kehittämisestä osana maanpuolustuksen ja kestävän kokonaisturvallisuuden edistämistä.

Tavoitteena koulutustaidon ja fyysisen kasvatuksen opinnoissa on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan kouluttajana, opettajana ja kasvattajana sekä koulutuksen kehittäjänä.

Kadettien opetukseen liittyy harjoitteleminen sotilaskouluttajana käytännön tehtävissä. Kadetit suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia sotilaskoulutuksen harjoituksia, esimerkiksi taisteluammuntoja, kalustokoulutusta ja liikuntaharjoituksia Maanpuolustuskorkeakoulun ja eri joukko-osastojen harjoituksissa.

 
´