Hyppää sisältöön

Sotilaspedagogiikan opinnot

Sotilaspedagogiikan opinnoissa perehdytään erityisesti sotilaan ja yksilön toimintakykyyn oppimisen keinoin.

Sotilaspedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa kattava näkemys sotilaiden osaamisen ja toimintakyvyn luonteesta ja kehittämisestä osana maanpuolustuksen ja kestävän kokonaisturvallisuuden edistämistä.

Tavoitteena on myös yhdessä koulutustaidon ja fyysisen kasvatuksen opintojen kanssa antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan kouluttajana, opettajana ja kasvattajana sekä koulutuksen kehittäjänä.

Kadettien opetukseen liittyy harjoitteleminen sotilaskouluttajana käytännön tehtävissä. Kadetit suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia sotilaskoulutuksen harjoituksia, esimerkiksi taisteluammuntoja, kalustokoulutusta ja liikuntaharjoituksia Maanpuolustuskorkeakoulun ja eri joukko-osastojen harjoituksissa.