Kokoelmat

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston aineisto on jaettu Santahamina-talon kahdessa kerroksessa erilaisiin kokoelmiin, jotka näkyvät myös MPKK-Finnassa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmat koostuvat painetusta kirjallisuudesta, kausijulkaisuista ja lehtivuosikerroista sekä enenevässä määrin myöskin elektronisista aineistoista. Keskeisessä osassa on myös Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Puolustusvoimissa tuotettu aineisto kuten opinnäytteet, oppaat ja ohjesäännöt.

Kirjaston kokoelmaprofiilissa korostuvat Maanpuolustuskorkeakoulun opetus- ja tutkimusalat sotataidon (sotahistoria, strategia, operaatiotaito ja taktiikka), johtamisen, sotilaspedagogiikan sekä sotatekniikan muodossa. Lisäksi kirjaston kokoelmiin hankitaan sotatieteellistä tutkimusta tukevaa aineistoa monipuolisesti muun muassa eri maiden asevoimiin, kriisinhallintaan, sotilaslainsäädäntöön ja liikunta- sekä terveystieteisiin liittyen.

Kirjaston kokoelmista löytyy suomen, englannin ja ruotsin kielten lisäksi aineistoa myös muun muassa venäjäksi, saksaksi ja ranskaksi.

Kirjaston ensimmäinen kerros on avoin kaikille ja sen kokoelmat ovat käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Ensimmäisen kerroksen kokoelmakartan löydät tästä.

 • Nova-kokoelma sisältää uusimman, vuoden 2000 jälkeen julkaistun koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden aihepiireittäin luokiteltuna.
 • Yleiskokoelma sisältää ennen vuotta 2000 julkaistun koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden aihepiireittäin luokiteltuna.
 • Käsikirjasto sisältää mm. matrikkeleita ja hakuteoksia sekä käsikirjastokappaleet MPKK:n julkaisuista ja keskeisistä sotatieteellisistä vuosikirjoista. Käsikirjaston aineistoa ei lainata ulos.
 • Russica-kokoelma sisältää venäjänkielisen kirjallisuuden sekä aikakauslehdet. Lehtiä ei lainata ulos. Ennen vuotta 1918 julkaistu venäjänkielinen vanhempi kirjallisuuskokoelma on erillisessä kirjaston olosuhdevarastossa, josta aineistoa on mahdollista tilata tutkittavaksi.
 • Lehtikokoelma sisältää kirjastoon tilatut kotimaiset, sekä vuoden 1970 jälkeen julkaistut ulkomaiset lehtivuosikerrat ja kausijulkaisut. Ennen vuotta 1970 julkaistut ulkomaiset lehdet ovat kirjaston varastossa, josta ne ovat erikseen tilattavissa käyttöön. Lehtiaineistoa ei lainata ulos, mutta kirjastolla on kopiointi- ja skannausmahdollisuudet. Vuonna 2017 kirjastoon tilattujen printtilehtien listan löydät tästä.

Kirjaston toisessa kerroksessa sijaitsee 24/7-kokoelma sekä oppimiskeskus, jotka on tarkoitettu vain Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille sekä Puolustusvoimien henkilökunnalle.

Kirjaston asiakaskoneilta on mahdollista käyttää myös Maanpuolustuskorkeakoulun hankkimia sotatieteellisiä tietokantoja, joiden välityksellä on luettavissa satoja ulkomaisia alan lehtiä sekä muita julkaisuja.

E-aineistot

Avoimet aineistoluettelot ja verkkoarkistot

Kotimaisia:

 • MPKK-Finna – Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun kirjastojen yhteinen aineistoluettelo
 • MELINDA – Suomen yliopistokirjastojen, sekä mm. Eduskunnan ja Varastokirjaston yhteisluettelo
 • ARTO – Kotimainen artikkeliviitetietokanta, seurannassa n. 1000 kausijulkaisua. Sotilasalan lehdistä mm. Kylkirauta, Sotilasaikakauslehti, Rannikon puolustaja, Tiede ja Ase sekä MPKK:n artikkelikokoelmat. HUOM! Sisältyy myös MPKK-Finnaan.
 • FENNICA – Suomen kansallisbibliografia, johon luetteloitu kaikki Suomessa julkaistu kirjallisuus sekä kausijulkaisut
 • FINNA - Kotimainen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen aineistoportaali
 • DORIA - MPKK:lla tehtyjä opinnäytteitä sekä laitosten julkaisuja PDF-muodossa, mukana myös muita organisaatioita (mm. Turun yliopisto ja Lappeenrannan Teknillinen yliopisto).
 • HELDA - Helsingin yliopiston verkkojulkaisuarkisto
 • AALTODOC - Aalto-yliopiston verkkojulkaisuarkisto
 • TAMPUB - Tampereen yliopiston verkkojulkaisuarkisto
 • JYX - Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisuarkisto
 • THESEUS - Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytteet ja julkaisut verkossa
 • POLAMK - Poliisiammattikorkeakoulun kirjastopalvelut ja Etsivä-aineistoluettelo
 • PEO - Pelastusopiston kirjastopalvelut ja aineistoluettelo

Ulkomaisia:

 • Google Scholar - Hakukonejätin tieteellinen hakupalvelu
 • Google Books - Hakukonejätin kirjahakupalvelu
 • WorldCat - Kansainvälinen kirja- ja kirjastohakupalvelu
 • DTIC - Yhdysvaltalainen sotatieteellisen tutkimuksen hakuportaali
 • ERIC - Yhdysvaltalainen kasvatustieteellisen tutkimuksen hakuportaali
 • DIVA - Ruotsalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten hakuportaali
 • FOI - Ruotsalaisen FOI-tutkimuslaitoksen raportteja
 • Forsvaret.no - Norjalaisia sotatieteellisiä julkaisuja ja raportteja
 • FAK.DK - Tanskalaisia sotatieteellisiä julkaisuja ja raportteja
 • FMSO - Foreign Military Studies Officen (USA) julkaisuja

Rajoitetut tietokannat ja e-aineistot

 • Siviiliasiakkaat: käyttö- ja tulostusmahdollisuus MPKK:n kirjaston asiakaskoneilta.
 • MPKK:n opiskelijat sekä Puolustusvoimien henkilökunta: käyttömahdollisuus MPKK:n Funet-verkossa ja Maasotakoulun verkossa. TUVE-ympäristössä on suppeampi valikoima - käytettävissä olevat palvelut merkitty allaolevaan listaan erikseen. 


EBSCO Discovery Service - MPKK-YMPÄRISTÖ (FUNET)

EBSCO Discovery Service - PV-YMPÄRISTÖ (TUVE)

 • EDS kokoaa yhteen hakuliittymään useita MPKK:n kirjaston e-resursseja

East View Russian Military - MYÖS TUVE-VERKOSSA

 • Kaikki merkittävimmät (yli 40 julkaisua) venäläiset sotilas- ja turvallisuusalan lehdet kokotekstinä. Suurin osa venäjänkielisiä, muutama englanninkielinen julkaisu. 
 • Esimerkkijulkaisuna Military Thought

EBSCO Historical Abstracts with Full Text

 • Yli 2300 historia-alan lehden artikkeliviitteet sekä yli 330 lehteä kokotekstinä. Tietokannan yhtenä painopistealueena on sotahistoria.
 • Esimerkkijulkaisuna Journal of Military History

EBSCO Military & Government Collection - MYÖS TUVE-VERKOSSA

 • Pääosin angloamerikkalaisten sotilasalan lehtien kokotekstejä (yli 300 julkaisua) sekä viitetietoja (yli 400 julkaisua). Monipuolinen valikoima sotatieteitä laidasta laitaan, sotatekniikasta strategiaan, johtamisesta sotahistoriaan. Osassa lehdistä kokoteksteissä vuoden viive – viitteet päivittyvät, kuluvan vuoden artikkeleita voi tiedustella MPKK:n kirjastosta.
 • Esimerkkijulkaisuna JFQ: Joint Force Quarterly

EBSCO Political Science Complete

 • Kokoteksti 530 valtiotieteiden ja kansainvälisen politiikan julkaisusta sekä viitetiedot 2900 nimekkeestä.
 • Esimerkkijulkaisuna Foreign Affairs

IEEE Explore

 • Tekniikan alan artikkeleita, konferenssijulkaisuja ja standardeja.

IHS Jane's - MYÖS TUVE-VERKOSSA - Etätietoiskujen palautekysely

 • Perinteikkään kustantamon verkkopalvelu, joka tarjoaa kokoteksteinä elektronisessa muodossa Jane’s-vuosikirjat, aikakauslehdet sekä uutiset huomattavasti kattavammin kuin printtiversiot. Etuna lisäksi nopea päivitystiheys sekä laajat hakuominaisuudet.
 • Esimerkkijulkaisuna Jane's Defence Weekly

JSTOR

 • Yli 1000 akateemista julkaisua 1800-luvulta lähtien, monipuolisesti eri tieteenaloilta (historia, yhteiskuntatieteet), pääosin kokoteksteinä.
 • Esimerkkijulkaisuna Journal of International Affairs

ProQuest Ebook Central

 • E-kirjoja sotatieteiden alalta.

Taylor & Francis Strategic, Defence & Security Studies - MYÖS TUVE-VERKOSSA

 • Strategian ja kansainvälisen politiikan alan julkaisuja.
 • Esimerkkijulkaisuna The Military Balance

Scopus

 • Monitieteellinen viitetietokanta, jossa myös bibliometriset työkalut.

Lisäksi pelkästään Maanpuolustuskorkeakoulun sisäisessä käytössä ovat seuraavat tietokantapalvelut:

Stratfor (Sotataidon laitos), Gartner (MPKK:n opiskelijat ja henkilökunta)

Keskeisiä kotimaisia sotilasalan julkaisuja verkossa

Kylkirauta

Tiede ja Ase

Sotahistoriallinen aikakauskirja

Journal of Military Studies

Finnish Defence Studies

Rannikon Puolustaja

Jalkaväen vuosikirja (1961-2017)

Kansa Taisteli

Suomen sotilassosiologisen seuran julkaisuja

Sotataloustietoutta-julkaisut (1987-2011)

Logistiikkaupseeri-lehti (2012- )

Viestimies-lehti (2017- )

Puolustusministeriön julkaisuhaku

Puolustusvoimien tutkimussivusto

Sotakorkeakoulun digitoidut diplomityöt (1926-1991)

 

Tutkimustyön tueksi

Tieteellisen tiedonhankinnan opas (LibGuides, Oulun Yliopisto)

Tiedonhakijan oppaat (LibGuides, Aalto-yliopisto)

Julkaisufoorumi (Julkaisukanavien tasoluokitussivusto)

Juuli (Suomalainen julkaisutietoportaali)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)