Opintoasiainosasto

Opintoasiainosasto (OAO) on MPKK:n vararehtorin alainen tulosyksikkö, joka vastaa tutkintoihin johtavan upseerikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijoiden valintojen valmistelusta Maanpuolustuskorkeakouluun ja opetuksen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa.

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö toimii Opintoasiainosaston osastopäällikkönä.

Opintoasiainosasto johtaa, koordinoi ja toteuttaa toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen kokonaisuuden toimeenpanon yhteensovittamisen ja kehittämisen PEKOULOS:n ohjauksessa. Osasto vastaa yliopistollisen tason sekä henkilöstö-, koulutus-, suunnittelu- ja operatiivisen alan toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen kokonaisuuden koordinoinnista.

Osasto tuottaa tutkinto-opiskelijoiden ja täydennyskoulutuksen tarvitsemat opintohallinnon ja opiskelijapalvelut. Osasto toteuttaa opetuksen, opintohallinnon ja täydennyskoulutuksen yhteistoiminnan korkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa.