Hyppää sisältöön

Opintoasiainosasto

Opintoasiainosasto (OAO) on MPKK:n vararehtorin alainen tulosyksikkö, joka vastaa tutkintoihin johtavan upseerikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijoiden valintojen valmistelusta Maanpuolustuskorkeakouluun ja opetuksen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa.

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspäällikkö toimii Opintoasiainosaston osastopäällikkönä.

Opintoasiainosasto johtaa, koordinoi ja toteuttaa toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen kokonaisuuden toimeenpanon yhteensovittamisen ja kehittämisen Pääesikunnan koulutusosaston (PEKOULOS) ohjauksessa. Osasto vastaa yliopistollisen tason sekä henkilöstö-, koulutus-, suunnittelu- ja operatiivisen alan toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen kokonaisuuden koordinoinnista.

Osasto tuottaa tutkinto-opiskelijoiden ja täydennyskoulutuksen tarvitsemat opintohallinnon ja opiskelijapalvelut. Osasto toteuttaa opetuksen, opintohallinnon ja täydennyskoulutuksen yhteistoiminnan korkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa.

 
´