Hoppa till innehåll

Avdelningen för studieärenden

Avdelningen för studieärenden är en resultatenhet som är underställd Försvarshögskolans prorektor. Enheten svarar för rekrytering till officersutbildning som leder till examina, för beredning av val av studerande till Försvarshögskolan och för den allmänna utvecklingen av undervisningen i samarbete med examensavdelningarna och ämnesinstitutionerna.

Försvarshögskolans utbildningschef är chef för avdelningen för studieärenden.

Avdelningen för studieärenden leder, koordinerar och genomför verkställandet och utvecklandet av hela fortbildningen enligt ansvarsområde under styrning av utbildningsavdelningen vid Huvudstaben. Avdelningen svarar för koordineringen av fortbildningen enligt ansvarsområde på universitetsnivå samt på ansvarsområdena för personalfrågor, utbildning och planering och det operativa ansvarsområdet.

Avdelningen producerar de tjänster inom studieförvaltningen och för studerande som examensstuderande och fortbildningen behöver. Avdelningen genomför undervisningen, studieförvaltningen och fortbildningen i samarbete med högskolorna, andra läroinrättningar och samarbetsinstanser.

 

´