Hoppa till innehåll

Institutionen för ledarskap och militärpedagogik

Institutionen för ledarskap och militärpedagogik är organiserad i fyra undervisningsgrupper: undervisningsgruppen för ledarskap, undervisningsgruppen för militärpedagogik, undervisningsgruppen för fysisk fostran och forskningsgruppen (forskningsutbildning).

Soldater stod upp och en tränare i en orange väst framför dem.

Följande fem militärvetenskapliga vetenskapsområden är representerade vid institutionen:

  • ledarskap
  • militärpedagogik
  • militärsociologi
  • idrottsfysiologi och
  • militärjuridik.

Undervisning i innehållet i de militärvetenskapliga vetenskapsområdena vid institutionen ges inom två huvudläroämnen, ledarskap (tillika vetenskapsområde) och militärpedagogik (tillika vetenskapsområde). Undervisningen i innehållet i militärjuridik är integrerad med innehållet i undervisningen i ledarskap. Undervisningen i innehållet i idrottsfysiologi är integrerad med innehållet i undervisningen i militärpedagogik. Undervisning i innehållet i militärsociologi ges både inom huvudläroämnena i ledarskap och militärpedagogik.

Institutionens högsta expertis inom forskning och undervisning representeras av militärprofessorn i ledarskap samt professorerna i militärpedagogik och militärsociologi. För idrottsfysiologins del har institutionen dessutom en gemensam professur med Jyväskylä universitet.

Kakel i sten med orden "Honor"

Institutionen deltar i samhällelig påverkan genom sin egen publikationsverksamhet, genom föreläsningar och inledningsanföranden som hålls utanför Försvarshögskolan samt med sakkunniga vid institutionen i kontakter med massmedierna.

´