Samhällelig påverkan i centrum för strategin

Försvarshögskolan främjar i enlighet med sin vision nationens övergripande säkerhet och stabiliteten i samhället genom sin militärvetenskapliga forskning och sitt militärvetenskapliga kunnande.

 Försvarshögskolans mål är att utvecklas som en ansedd och pålitlig sakkunnig inom framtidens krigskonst med ett brett nätverk. Genom lärande, forskning och ledarskap fungerar vi i krigskonstens kärna.

Grundpelarna för samhällelig växelverkan är centrala partnerskap med andra högskolor både i Finland och utomlands, samt samarbete inom ramen för internationella nätverk för att fördjupa forskningsresurserna. 

Försvarshögskolan innehar även en central roll i att förse massmedier med expertis såväl i traditionella medier som i nätinnehåll.

Effektrapporten för 2022 återger konkret hur Försvarshögskolan har fungerat i krigskonstens kärna såväl inom utbildning och forskning som hållbarhet och växelverkan.