Samhällelig påverkan i centrum för strategin

Försvarshögskolan främjar i enlighet med sin vision nationens övergripande säkerhet och stabiliteten i samhället genom sin militärvetenskapliga forskning och sitt militärvetenskapliga kunnande. 

Försvarshögskolans målsättning är att utvecklas som en ansedd och pålitlig expertorganisation inom framtidens krigskonst, att ha ett omfattande kontaktnätverk och fungera i krigskonstens kärna genom lärande, forskning och ledarskap.

Grundpelarna för samhällelig interaktion är centrala partnerrelationer med andra högskolor både i Finland och utomlands samt samarbete inom ramen för internationella nätverk för att fördjupa forskningsresurserna. 

Försvarshögskolan innehar även en central roll i att erbjuda massmedierna expertkommentarer, både för traditionella medier och för online-medier.

Vår effektrapport för 2022 talar ett tydligt språk om vad det helt konkret innebär för högskolans undervisning och forskning samt ansvarsfullhet och växelverkan att fungera i krigskonstens kärna.