Hoppa till innehåll

Institutionen för krigskonst

Institutionen för krigskonst svarar för undervisningen i krigskonst som hör till huvudläroämnena vid Försvarshögskolan. Undervisningsgrupperna genomför undervisningen i krigskonst i form av en undervisningshelhet som utgörs av inriktningsalternativen operationsteknik och taktik, strategi och krigshistoria.

Förutom undervisning har institutionen för krigskonst hör även forskning inom området till huvuduppgifterna. Forskningen skapar information och material som bygger på forskning och som behövs inom undervisningen samt för planering, utveckling och beslutsfattande inom försvarsmakten. Till institutionen hör dessutom simulator- och krigsspelsgruppen, som på nationell nivå svarar för kommendörs- och stabssimulatorövningar (KESI).

Institutionen för krigskonst utövar samarbete inom undervisning och forskning med inhemska och utländska enheter som bedriver forskning och med akademiska läroinrättningar. Institutionens sakkunniga bedriver publikationsverksamhet och ger dessutom sakkunnigutlåtanden inom sitt område till myndigheter och massmedier.

´