Hoppa till innehåll

Informationens försörjningstrygghet i en komplex miljö

Uppteckning av desinformation och motåtgärderna som del av informationens försörjningstrygghet

  • Hur gör myndigheterna beslut och kommunicerar i tidskritiska situationer när informationsbasen är bristfällig och desinformation sprider?
  • Hur kan man i rationella beslutfattningsprocesser korrigera på falsk information baserad kommunikation och hur kommunicerar man korrigeringen av informationen mellan myndigheterna eller från myndigheterna till medborgarna?
  • Hur förutser man verksamheten av producenter av desinformation och hur reagerar man på det?

IRWIN projektet är ett treårigt tvärvetenskapligt projekt som finansieras av Finlands Akademi. Projektet implementeras av Vasa universitet, Östra Finlands universitet, Laurea yrkeshögskola och Försvarshögskolan. I IRWIN projektet undersöker man informationens försörjningssäkerhet i komplexa miljöer.  I Projektet utvecklar man en inkluderande modell för nationell beredskap där beslutsfattarna, civilsamhället och näringslivet producerar situationsmedvetenhet och fungerar i samarbete för att främja krisberedskapen.

I projektet undersöks på vilka sätt nationella förvaltningssystem, medborgarnas deltagande i samhället och informationssamhällets säkerhet borde ändras så att informationsresilienssen förstås vara en kritisk del av den nationella försörjningstryggheten i en komplex miljö. 

Vasa universitet undersöker i projektet finska förvaltningssystem, institutioner samt styr och lednings vanor, speciellt från informationens försörjningstrygghetens synvinkel. Östra Finlands universitet undersöker den nationella beredskapens styrning, regleringsstrategier, strukturer och processer från lagstiftningsundersökningens och statsförfattningens perspektiv. Laurea yrkeshögskola undersöker i projektet hur medborgarnas delaktighet och medborgarnas roll som informationsbrukare, utnyttjare och å andra sidan som producenter uppfylls. Försvarshögskolan undersöker myndigheternas beslutsfattning och kommunikation i kontexten av bristfällig information och desinformation under tidskritiska situationer. 

´