Hoppa till innehåll

Begäran om intervju (för medier)

Försvarshögskolan erbjuder medier och det övriga samhället experttjänster. 

Om du behöver ett direkt nummer till Försvarshögskolans press- och informationsavdelning hittar du det under Kontaktuppgifter.

Du kan bekanta dig med vår högskolas kompetensområden här (på finska).

För Begäran om talare till föreningar, företag och andra organisationer finns en separat blankett.

Blankett för begäran om intervju

Genom att fylla i den här blanketten ber du om att få intervjua en sakkunnig från Försvarshögskolan. Blanketten är avsedd för medier. Genom att använda den här tjänsten ger du i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 a ditt samtycke till att Försvarshögskolan hanterar dina personuppgifter i den mån som handläggningen av begäran kräver.

´