Hoppa till innehåll

Kadettskolan

Kadettskolan verkar i Sandhamn i Helsingfors, där den svarar för kandidatexamen i militärvetenskaper (MIK) vid Försvarshögskolan samt styr studierna vid försvarsgrens- och vapenslagsskolorna.

Kandidatexamen i militärvetenskaper är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Vid sidan av examen avläggs sammanlagt 30 studiepoäng militäryrkesstudier, som är en del av studiehelheten (210 sp) som krävs för officerstjänst. Examen avläggs på tre år. De studerande vid Kadettskolan kallas kadetter. En kandidat i militärvetenskaper som utexamineras för tjänstgöring inom försvarsmakten befordras till löjtnant och han eller hon inleder tjänstgöringen i uppgifter inom sin egen försvarsgren. Ofta hänför sig de första uppgifterna till beväringsutbildning.

Kadettskolans traditionsdag firas den 20 mars. Kadettskolans historia och traditioner går tillbaka ända till år 1779, då den första krigsskolan grundades i Haapaniemi i Rantasalmi. Den 20 mars 1779 sände överste Göran (Georg) Magnus Sprengtporten en skriftlig anhållan till Gustav III om att få grunda en permanent krigsskola.

Kadettskolans honnörsmarsch är Atenarnes sång. Honnörsmarschen som är komponerad av Jean Sibelius togs i bruk den 18 februari 1920.

Symbolen för det självständiga Finlands Kadettskola, fanan, är det mest förpliktande föremålet. Fanan donerades i tiden till Kadettskolan av de forna Fredrikshamnskadetterna. Invigningen av fanan skedde på Senatstorget den 16 maj 1922. På fanans vita botten ses Finlands lejon och på dess vänstra sida Fredrikshamns stads vapen, nedanför Savolax och till höger Helsingfors stads vapen. Vapnen är förenade med ett band med orden "Constantem decorat honor" eller "Heder är den uthålliges lön". Årtalen i hörnen av fanan anger att Haapaniemi Kadettskola grundades år 1779, Haapaniemi fältmätningsskola grundades år 1812, beslutet att inrätta Fredrikshamns Kadettskola fattades år 1819 och det självständiga Finlands Kadettskola slutligen började år 1919. Vid fanstångens spets fästs Frihetskorsets 4. klass som överbefälhavaren tilldelat Kadettskolan i sin dagorder den 26 maj 1941.

 

´