Hoppa till innehåll

Begäran om att bjuda in talare

Vill du bjuda in en sakkunnig från Försvarshögskolan till ett evenemang som arrangeras av ett företag, en förening eller någon annan organisation? 

Begäran om att bjuda in talare handläggs vid Försvarshögskolans registratorskontor som en begäran om information enligt offentlighetslagen. Svar på begäran ges inom två veckor och begäran uppfylls i mån av personalresurser. 

Du kan bekanta dig med vår högskolas kompetensområden här (bara på finska).

Blankett för begäran om att bjuda in talare

Genom att fylla i den här blanketten bjuder du in en sakkunnig från Försvarshögskolan att tala vid din organisations tillställning. Genom att använda den här tjänsten ger du i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 a ditt samtycke till att Försvarshögskolan hanterar dina personuppgifter i den mån som handläggningen av begäran kräver.

´