Hoppa till innehåll

Institutionen för militärteknik

Institutionen för militärteknik undervisar och forskar i systemteknik och krigsekonomi samt i ämnen som stöder dessa, såsom fysik, matematik och kemi. Genom undervisningen förbereder man personalen för uppgifter inom planering, uppbyggnad samt användning och upprätthållande av prestationsförmågan, vilka är i enlighet med försvarsmaktens huvudprocess.

Helikopter

Undervisningen i militärteknik indelas i undervisning i systemteknik och i krigsekonomi. Tyngdpunkten i undervisningen i systemteknik är lagd på strids-, övervaknings- och ledningssystemteknik samt operationsanalytiska metoder. Tyngdpunkten i undervisningen i krigsekonomi är lagd på processerna för planering, uppbyggnad och upprätthållande av prestationsförmågan.

Institutionen för krigskonst utövar samarbete inom undervisning och forskning med inhemska och utländska enheter som bedriver forskning och med akademiska läroinrättningar. Institutionen för militärteknik deltar i samhällelig påverkan genom sin egen publikationsverksamhet samt genom föreläsningar och inledningsanföranden som hålls utanför Försvarshögskolan.

´