Hoppa till innehåll

Studerande

Vid Försvarshögskolan kan följande examina avläggas:

Tilläggsinformation om studierna finns i Urvalsguide 2022 och påbyggnadsexamina

Tre soldater från olika försvarsgrenar: mark, luft och marin.

Om du avlagt en lägre högskoleexamen inom en annan bransch kan du söka till utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete eller om du avlagt högre högskoleexamen kan du inleda studier som leder till doktorsexamen i militärvetenskaper.

Försvarshögskolan erbjuder även fortbildning. Målgrupperna för fortbildningen är personalen vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och försvarsministeriet samt olika intressenter.

Försvarsmakten har anslutit sig till ett avtal om riksomfattande flexibel studierätt (JOO), som ger studerande som studerar för grund- eller påbyggnadsexamen möjlighet att inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen.

´