Hyppää sisältöön

Opiskelijaksi

Maanpuolustuskorkeakoulussa voi opiskella seuraavia tutkintoja:

Lisätietoja sotatieteellisiin perustutkintoihin hakeutumisesta löytyy Valintaoppaasta 2022 sekä sotatieteellisten jatkotutkintojen valintaoppaasta.

Kolme sotilasta eri puolustushaaroista: maavoimat, ilmavoimat ja merivoimat.

Muun alan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneena voit hakeutua viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi.

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä ovat Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja puolustusministeriön henkilökunta sekä eri sidosryhmät.