Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisteritutkinto, Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Sotatieteiden maisterin tutkinnon Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman tehtävänä on tuottaa kansallisen turvallisuuden, poikkeus- ja normaaliolojen edellyttämiä, korkeakoulutettuja asiantuntijoita kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyhteistyön tarpeisiin Puolustusvoimien näkökulmasta. Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa sotatieteellistä ymmärrystä sekä edistää kokonaisturvallisuutta ja sen parissa tehtävää yhteistyötä.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon opintojen painopiste on operaatiotaidossa ja taktiikassa, jota tukevat monitieteellisesti sotatekniikka, johtaminen, strategia ja sotahistoria. Opetussuunnitelma sisältää sekä kansallista että kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintojaksoja. Opetuksen painotus on sotatieteissä viranomaisyhteistyön sijaan. Opintojen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden kohottamiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Erikoistuminen toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta ja valinnaisilla opinnoilla.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2020-2025:

Sotatieteiden maisterin tutkinnon opetussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2025.

Moduuli 1: Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen 18 op
1SM1 Sotataidon kehittyminen 5 op
1SM2 Johtaminen eri toimintaympäristöissä 3 op
1SM3 Suorituskyvyn suunnittelu 4 op
1SM4 Suorituskyvyn rakentaminen 6 op

Moduuli 2: Tutkimus 40 op
2SM1 Tutkimusmenetelmät 1 5 op
2SM2 Tutkimusmenetelmät 2 5 op
2SM3 Pro gradu seminaareineen 30 op

Moduuli 3: Valmiuden kohottaminen, perustaminen ja viranomaisyhteistyö 7 op
3SM1 Turvallisuusympäristön muutokset ja viranomaisyhteistyö 3 op
3SM2 Valmiuden kohottaminen ja perustaminen 4 op

Moduuli 5.1: Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op

Moduuli 6: Työyksikön johtaminen ja kansainväliset yhteistyövalmiudet
normaalioloissa 12 op

6SM1 Kansainvälinen harjoitustoiminta ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta 5 op
6SM2 Työyksikön pedagoginen johtaminen 3 op
6SM3 Johtaminen ja esimiestyö työyksikössä 4 op

Moduuli 7: Puolustushaaran taistelu 9 op (moduuli päivittymässä alkaen 2025)

7SMVIR Viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa 5 op
7SM2 Puolustushaaran yhteistoiminta 4 op

Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op
Sis. kieliopintoja ja asiantuntijuutta lisääviä sotatieteellisiä valinnaisia opintoja.

Opetussuunnitelmaan voi tutustua täällä: Opinto-opas 2024

Opintojen rakenne

Sotatieteiden maisterin tutkinnon opetussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2025.

Jos sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan otettu on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa, häneltä voidaan edellyttää koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi täydentäviä opintoja. (Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 30.12.2008/1121 15 § )

Opinnot aloitetaan orientoivan vuoden aikana, jolloin suoritetaan täydentävät opinnot.

Orientoiva vuosi

Tutkintoon johtavien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo ennen varsinaisten opintojen alkua erillisellä päätöksellä. 

1. Lukuvuoden opinnot

Opiskelu on pääosin kokopäiväistä ensimmäiset 8-9 kk. (Suosittelemme opintovapaan hakemista ensimmäiselle 8-9kk:n ajalle, elokuusta-maaliskuuhun). Esimerkiksi moduuli 1 opintojaksot (yht 18op) suoritetaan ensimmäisenä syksynä kokopäiväisinä opintoina päivittäin ma-pe klo 8-17. Työn ohessa opiskelu ei tällöin ole mahdollista. Opinto-ohjelmasta näet mitä opintoja suoritetaan milläkin viikoilla. 

2. Lukuvuoden opinnot

Opintoihin sisältyy noin kahden kuukauden kokopäiväinen harjoittelu sekä Pro gradu -tutkielman tekoa. Valinnaiset opinnot määrittävät opintojen läsnäoloon liittyvät vaatimukset. Opinto-ohjelmasta voit tarkastaa päätoimisen opiskelun jaksot. Opiskelu on pääosin kokopäiväistä noin syyskuusta toukokuuhun saakka (n.9kk) (Suosittelemme opintovapaan hakemista tälle aikajaksolle).

Aikataulut ovat luonnoksia ja muutokset mahdollisia.

Lisätietoja hausta ja valintakriteereistä löydät alla olevista linkeistä: 

Lisätietoa hakeutumisesta: Opintopolku.fi
Lisätietoa valintakriteereistä: SMVIR valintakriteerit 2024
Hakeutuminen ja valintakoe: Hakeutuminen ja valintakoe - Maanpuolustuskorkeakoulu

 

 
´