Hyppää sisältöön

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Sotatieteiden maisterintutkinto on tarkistettu vuonna 2020. Keskeisin muutos aikaisempaan on siirtyminen oppiainepohjaisesta rakenteesta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Tarkistetussa opintorakenteessa opintojen painopiste on kaikilla opiskelijoilla operaatiotaidossa ja taktiikassa, jota tukevat sotatekniikka, johtaminen, strategia ja sotahistoria ns. monitieteellisesti. Opetussuunnitelma sisältää niin kansallisia kuin kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintokokonaisuuksia.

Tarkistuksen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden korostumiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Opintoja toteutetaan enemmän koulutusohjelmapohjaisilla yhteisillä opintojaksoilla. Erikoistuminen puolestaan toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta ja valinnaisilla opinnoilla.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2020-2025:

Moduuli 1: Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen 18 op
1SM1 Sotataidon kehittyminen 5 op
1SM2 Johtaminen eri toimintaympäristöissä 3 op
1SM3 Suorituskyvyn suunnittelu 4 op
1SM4 Suorituskyvyn rakentaminen 6 op

Moduuli 2: Tutkimus 40 op
2SM1 Tutkimusmenetelmät 1 5 op
2SM2 Tutkimusmenetelmät 2 5 op
2SM3 Pro gradu seminaareineen 30 op

Moduuli 3: Valmiuden kohottaminen, perustaminen ja viranomaisyhteistyö 7 op
3SM1 Turvallisuusympäristön muutokset ja viranomaisyhteistyö 3 op
3SM2 Valmiuden kohottaminen ja perustaminen 4 op

Moduuli 5.1: Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op

Moduuli 6: Työyksikön johtaminen ja kansainväliset yhteistyövalmiudet
normaalioloissa 12 op

6SM1 Kansainvälinen harjoitustoiminta ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta 5 op
6SM2 Työyksikön pedagoginen johtaminen 3 op
6SM3 Johtaminen ja esimiestyö työyksikössä 4 op

Moduuli 7: Puolustushaaran taistelu 9 op

7SMVIR Viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa 5 op
7SM2 Puolustushaaran yhteistoiminta 4 op

Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op
Sis. kieliopintoja ja asiantuntijuutta lisääviä valinnaisia opintoja.

Opetussuunnitelmaan voi tutustua täällä: Opinto-opas 2020 : sotatieteiden maisterin tutkinto ja sen lisäksi suoritettavat sotilasammatilliset opinnot (doria.fi)

Opintojen rakenne

Opinnot aloitetaan orientoivan vuoden aikana, jolloin suoritetaan täydentävät opinnot.

Jos sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan otettu on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa, häneltä voidaan edellyttää koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi täydentäviä opintoja.

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 30.12.2008/1121 15 §

Orientoiva vuosi

Sotatieteellinen opintokokonaisuus 12 op (alustava aikataulu, muutokset mahdollisia)

- Y3A Sotataidon historia 3 op (marras-joulukuu 2021)
- Y4F Ihminen johdettavana 5 op (syksy 2021)
- Y3E Strategia ja Suomen turvallisuusympäristö 4 op (syksy 2021)

Tutkintoon johtavien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo ennen varsinaisten opintojen alkua erillisellä päätöksellä. 

1. Lukuvuoden opinnot

Opiskelu on pääosin kokopäiväistä noin ensimmäiset 9 kk.

Syksy

1: Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen 18 op

Kevät

Moduuli 3: Valmiuden kohottaminen, perustaminen ja viranomaisyhteistyö 7 op

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi:

Moduuli 2: Tutkimus 40 op (osittain)
Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op (osittain)

2. Lukuvuoden opinnot

Opintoihin sisältyy noin kahden kuukauden kokopäiväinen harjoittelu sekä Pro gradu -tutkielman tekoa. Valinnaiset opinnot määrittävät opintojen läsnäoloon liittyvät vaatimukset.

Syksy

Moduuli 5.1: Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op
 

Kevät

Moduuli 6: Työyksikön johtaminen ja kansainväliset yhteistyövalmiudet
normaalioloissa 12 op
Moduuli 7: Puolustushaaran taistelu 9 op

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi:

Moduuli 2: Tutkimus 40 op (osittain)
Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op (osittain)

Aikataulut ovat luonnoksia ja muutokset mahdollisia.

Lisätietoja hausta ja valintakriteereistä löydät alla olevista linkeistä: 

Lisätietoa hakeutumisesta: Opintopolku.fi
Lisätietoa valintakriteereistä: Valintakriteerit 2021