Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Sotatieteiden maisteritutkinto on tarkistettu. Keskeisin muutos aikaisempaan on siirtyminen oppiainepohjaisesta rakenteesta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Tarkistetussa opintorakenteessa opintojen painopiste on kaikilla opiskelijoilla taktiikassa, jota tukevat sotatekniikka, johtaminen, strategia ja sotahistoria ns. monitieteellisesti. Opetussuunnitelma sisältää niin kansallisia kuin kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintokokonaisuuksia.

Viimeistelty opetussuunnitelma vahvistetaan kesällä 2020. Tarkastuksen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden korostumiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Opintoja toteutetaan enemmän koulutusohjelmapohjaisilla yhteisillä opintojaksoilla. Erikoistuminen puolestaan toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta ja valinnaisilla opinnoilla.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman opetussuunnitelma (luonnos):

Moduuli 1: Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen 18 op
1SM1 Sotataidon kehittyminen 5 op
1SM2 Johtaminen eri toimintaympäristöissä 3 op
1SM3 Suorituskyvyn suunnittelu 4 op
1SM4 Suorituskyvyn rakentaminen 6 op

Moduuli 2: Tutkimus 40 op
2SM1 Tutkimusmenetelmät 1 5 op
2SM2 Tutkimusmenetelmät 2 5 op
2SM3 Pro gradu seminaareineen 30 op

Moduuli 3: Valmiuden kohottaminen, perustaminen ja viranomaisyhteistyö 7 op
3SM1 Turvallisuusympäristön muutokset ja viranomaisyhteistyö 3 op
3SM2 Valmiuden kohottaminen ja perustaminen 4 op

Moduuli 5.1: Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op

Moduuli 6: Työyksikön johtaminen ja kansainväliset yhteistyövalmiudet
normaalioloissa 12 op

6SM1 Kansainvälinen harjoitustoiminta ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta 5 op
6SM2 Työyksikön pedagoginen johtaminen 3 op
6SM3 Johtaminen ja esimiestyö työyksikössä 4 op

Moduuli 7: Puolustushaaran taistelu 9 op
Opintojaksot vahvistetaan kesäkuussa 2020

Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op
Sis. kieliopintoja ja asiantuntijuutta lisääviä valinnaisia opintoja.

Viimeistelty opetussuunnitelma (2020-2025) vahvistetaan kesäkuussa 2020.

Opintojen rakenne

1. Lukuvuoden opinnot

Opiskelu on pääosin kokopäiväistä noin ensimmäiset 9 kk.

Moduuli 1: Suorituskyvyn suunnittelu ja rakentaminen 18 op
Moduuli 3: Valmiuden kohottaminen, perustaminen ja viranomaisyhteistyö 7 op

----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduuli 2: Tutkimus 40 op (osittain)
Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op (osittain)

2. Lukuvuoden opinnot

Opintoihin sisältyy noin kahden kuukauden kokopäiväinen harjoittelu sekä Pro gradu -tutkielman tekoa. Valinnaiset opinnot määrittävät opintojen läsnäoloon liittyvät vaatimukset.

Moduuli 5.1: Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op
Moduuli 6: Työyksikön johtaminen ja kansainväliset yhteistyövalmiudet
normaalioloissa 12 op
Moduuli 7: Puolustushaaran taistelu 9 op

---------------------------------------------------------------------------------------------

Moduuli 2: Tutkimus 40 op (osittain)
Moduuli 8: Asiantuntijavalmiudet 24 op (osittain)

Aikataulut ovat luonnoksia ja muutokset mahdollisia.

 

Kolme taktisesti varustautunutta sotilasta laivan kannella

Hakeutumisohjeet

Hakukelpoisuus: Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Tältä pohjalta suoritettu tutkinto ei kuitenkaan anna kelpoisuutta upseerin virkaan eikä muuhun virkaan puolustusvoimissa. Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on vuosittain 0–10 opiskelijaa.

Tutkintoon haetaan sähköisesti opintopolku.fi palvelussa 17.3-31.3.2021. Hakulomakkeelle liitetään henkilötietojen lisäksi pohjakoulutustiedot, työkokemus (CV) ja motivaatiokirje. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintakoe

Valintakokeen järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin tällä sivustolla. 

HUOM! Koronavirustilanteesta johtuen opiskelijavalintojen toteuttamiseen ja valintakokeiden järjestelyihin voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan mpkk.fi -sivustolla. 

SMVIR tutkintoon kuuluvat täydentävät opinnot

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 30.12.2008/1121 15 §

Täydentävät opinnot sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseksi:

Jos sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan otettu on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa, häneltä voidaan edellyttää koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi täydentäviä opintoja.
 

Sotatieteellinen opintokokonaisuus (12 op):

- Y3A Sotataidon historia 3op (marras-joulukuu 2020)
- Y4F Ihminen johdettavana 5op (syksy 2020)
- Y3E Strategia ja Suomen turvallisuusympäristö 4op (syksy 2020)

Lisätietoja hausta ja valintakriteereistä löydät alla olevista linkeistä: 

Lisätietoa hakeutumisesta: Opintopolku.fi
Lisätietoa valintakriteereistä tulee tälle sivustolle. 
Lisätietoa löytyy syksyllä 2020 julkaistavassa valintaoppaassa.