Hyppää sisältöön

Hakeutuminen ja valintakoe viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR)

Hakeutumisohjeet

Hakukelpoisuus: Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Tältä pohjalta suoritettu tutkinto ei kuitenkaan anna kelpoisuutta upseerin virkaan eikä muuhun virkaan puolustusvoimissa. Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on vuosittain 0-5 opiskelijaa. 

Tutkintoon haetaan sähköisesti  opintopolku.fi-palvelussa 17.3.-31.3.2021.
Hakulomakkeelle liitetään henkilötietojen lisäksi pohjakoulutustiedot, työkokemus (CV) ja motivaatiokirje. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 

HUOM! Koronaviruspandemiasta johtuen opiskelijavalintojen toteuttamiseen ja valintakokeiden järjestelyihin voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan mpkk.fi-sivustolla. 

Valintakoe

Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota ja sopivuutta viranomaisyhteistyön
koulutusohjelmaan. Valintakoepisteiden enimmäismäärä on 60 pistettä. Valintakoe koostuu esivalinnasta ja valintakokeesta (yhteensä 80 pistettä) Valintakokeeseen kutsutaan esivalintapisteytyksen perusteella enintään 40 hakijaa.

Esivalinta (yhteensä 20 pistettä) Valintakriteerit 2021

1. Kokemus (CV) 0–10 pistettä

  • Kartoitetaan hakijan koulutettavuutta ja sopivuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan
  • Huomioidaan työskentely kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön parissa Puolustusvoimien näkökulmasta. Lisäksi huomioidaan varusmiespalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus ja osallistuminen kriisinhallintatehtäviin
  • Tässä kohtaa esitetään vain soveltuva työkokemus viranomaisyhteistyön näkökulmasta 
  • Alle kolmen kuukauden kokemusta ei huomioida
  • Työtodistukset soveltuvasta työkokemuksesta liitetään hakemukseen. 

2. Motivaatiokirje 0–10 pistettä

  • Kartoitetaan hakijan motivaatiota, viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan sopivuutta ja kiinnostusta alaan
  • Motivaatiokirjeessä (max 1 sivu, fonttikoko 12, riviväli 1-1,5) käsitellään seuraavia aihealueita: motivaatio opiskella sotatieteitä, nykyinen elämäntilanne suhteessa päätoimiseen opiskeluun, tulevaisuuden uranäkymät ja tutkinnon hyödynnettävyys tulevaisuudessa. Lisäksi perustellaan oman koulutustaustan soveltuvuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan ja sen liityntäpintaa sotatieteisiin. Sotatieteisiin kuuluu sotataito (operaatiotaito- ja taktiikka, strategia, sotahistoria), johtaminen, sotilaspedagogiikka, sotatekniikka, sotatalous, sotilaspsykologia ja sotilassosiologia.  

HUOM: CV ja motivaatiokirje liitetään Opintopolkuun yhtenä erillisenä pdf-tiedostona. Työtodistukset soveltuvasta työkokemuksesta liitetään Opintopolkuun toisena erillisenä pdf-tiedostona.


Valintakoe 25.5.2021- 26.5.2021

1. Aineistokoe 0–40 pistettä

Aineistokokeen ennakkomateriaali julkaistaan valintakoekutsukirjeessä huhtikuussa 2021 sekä tällä verkkosivulla. 

2. Haastattelu 0–20 pistettä

Hakija kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, joka pohjautuu hakijan ilmoittamiin hakeutumisperusteluihin. Haastatteluihin kutsutaan enintään 20 aineistokokeen jälkeen parhaiten menestynyttä henkilöä. Haastattelu voi olla karsiva.

Haastattelu järjestetään Zoom-palvelussa joko 25.5.2021 iltapäivällä tai 26.5.2021 päivän aikana. Valintakokeisiin kutsutuille lähetetään henkilökohtainen haastatteluaika ja linkki haastatteluun. 

Lisätietoa

Hakutiedot opintopolussa: Sotatieteiden maisteri (Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma) - Maanpuolustuskorkeakoulu - Opintopolku.fi

Tarkat valintakriteerit ja esivalintapisteet:  Valintakriteerit 2021

Hallinto- ja valintasektorin yhteystiedot:

[email protected]
Valintaupseeri Esko Äärynen, p. 0299530214
Koulutussuunnittelija Marke Hietapakka, p. 0299530330
Whatsapp-hakuneuvonta hakuaikana 17.3.2021-30.3.2021 klo 8.00-16.00, p. 0299530318