Hyppää sisältöön

Hakeutuminen ja valintakoe viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR)

Hakeutumisohjeet

Hakukelpoisuus: Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Tältä pohjalta suoritettu tutkinto ei kuitenkaan anna kelpoisuutta upseerin virkaan eikä muuhun virkaan puolustusvoimissa.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on vuosittain 0-5 opiskelijaa. 

Tutkintoon haetaan sähköisesti  opintopolku.fi-palvelussa 16.3.-30.3.2022.

Hakemuksen liitteet: 

1. CV, josta ilmenee soveltuva työkokemus

    - sisältää motivaatiokirjeen, max 1 sivu, riviväli 1, fontti 12

2. Soveltuvan työkokemuksen allekirjoitetut työtodistukset 

3. Alemman korkeakoulututkinnon todistus

Työkokemus (CV) 0–20 pistettä

  • Kartoitetaan hakijan koulutettavuutta ja sopivuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan
  • Huomioidaan ainoastaan työskentely maanpuolustuksen, kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön parissa. Lisäksi huomioidaan osallistuminen kriisinhallintatehtäviin.
  • Tässä kohtaa esitetään vain soveltuva työkokemus viranomaisyhteistyön näkökulmasta 
  • Alle kolmen kuukauden kokemusta ei huomioida
  • Työkokemuspisteitä saa vain työtodistuksella tai nimikirjanotteella varmennetusta työstä. Työtodistukset soveltuvasta työkokemuksesta liitetään hakemukseen. 
  • CV:n kanssa yhtenä tiedostona toimitetaan motivaatiokirje

Motivaatiokirje 

  • Motivaatiokirjettä käytetään haastattelun tukena
  • Motivaatiokirjettä ei pisteytetä
  • Motivaatiokirjeessä tuodaan esille esimerkiksi kiinnostus ja motivaatio opiskella sotatieteitä, perustellaan oman koulutustaustan soveltuvuus viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan, avataan omaa elämäntilannetta suhteessa päätoimiseen opiskeluun sekä pohditaan tulevaisuuden uranäkymiä ja tutkinnon hyödynnettävyyttä tulevaisuudessa.
HUOM! Koronaviruspandemiasta johtuen opiskelijavalintojen toteuttamiseen ja valintakokeiden järjestelyihin voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan mpkk.fi-sivustolla. 

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Santahaminassa 17.5.2022 sekä haastattelut etäyhteyksin jatkoon päässeille 19.5-20.5.2022. Valintakokeessa käytetään omaa tietokonetta. 

Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota ja sopivuutta viranomaisyhteistyön
koulutusohjelmaan.  Valintakoepisteet koostuvat esivalinnasta ja valintakokeesta (yhteensä 80 pistettä). 

Valintakoe 

Valintakokeella mitataan hakijan valmiuksia ja sopivuutta SMVIR koulutusohjelmaan. Valintakoe sisältää kaksi osaa, monivalintakokeen ja aineistokokeen, jotka suoritetaan samana päivänä. Kokeiden materiaalit julkaistaan haun alkaessa 16.3.2022.

Monivalintakokeen enimmäispistemäärä on 100.

Aineistokokeen enimmäispistemäärä on 40.

Aineistokoe arvioidaan enintään 30 monivalintakokeessa parhaiten menestyneeltä hakijalta. Monivalintakokeen pisteitä ei tämän jälkeen oteta huomioon lopullisissa pisteissä. Valintakokeen perusteella enintään 30 hakijaa kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (haastattelu).  

Haastattelun enimmäispistemäärä on 20 pistettä ja se voi olla karsiva.

Kokonaispisteet (max 80p) koostuvat työkokemuksesta (max 20p), valintakokeesta (max. 40p) sekä soveltuvuuskokeesta (haastattelu) (max 20p).

Lisätietoa

Hakutiedot opintopolussa: Sotatieteiden maisteri (Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma) - Maanpuolustuskorkeakoulu - Opintopolku.fi

Tarkat valintakriteerit ja esivalintapisteet SMVIR 2022 haussa: Valintakriteerit 2022

Hallinto- ja valintasektorin yhteystiedot:

[email protected]
Valintaupseeri p. 0299530214
Koulutussuunnittelija p. 0299530330
Whatsapp-hakuneuvonta hakuaikana 16.3.2022-31.3.2021 klo 8.00-16.00, p. 0299530318