Hyppää sisältöön

Hakeutuminen ja valintakoe viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR)

Hakuohjeet

Tutkintoon haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa opintopolku.fi-palvelussa 13.3.-27.3.2024.

Hakukelpoisuus: Sotatieteiden maisteritutkinnon viranomaisyhteistön koulutusohjelmaan voi hakeutua jos on suorittanut

 • kandidaatin-, maisterin- tai ammattikorkeakoulututkinnon
 • vastaavantasoiset opinnot ulkomailla

​​​Tutkinto ei anna kelpoisuutta upseerin virkaan eikä muuhun virkaan puolustusvoimissa.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on vuosittain 0-5 opiskelijaa. 

Valinnat toteutetaan seuraavissa vaiheissa:

1. hakeutuminen

2. valintakoe

3. työkokemuksen arviointi

4. haastattelu

5. turvallisuusselvitys

Valintojen vaiheisiin sisältyy esivalinta, jossa tarkastetaan hakijoiden aiemmat opinnot, soveltuva työkokemus sekä hakeutumisperusteet.

Hakukelpoisia ovat vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon suorittaneet hakijat. Lisäksi hakijan tulee toimittaa määräajassa hakumenettelyssä vaaditut liitteet.

Hakemuksen liitteet: 

1. Hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon todistus (pakollinen)

2. Motivaatiokirje (pakollinen)

3. Soveltuvan työkokemuksen allekirjoitetut työtodistukset tai allekirjotettu nimikirjaote

4. CV

Motivaatiokirje (max 1 sivu, riviväli 1, fontti 12)

 • Motivaatiokirjettä käytetään haastattelun tukena
 • Motivaatiokirjeellä voi olla laskeva tai nostava vaikutus soveltuvuuskokeesta saataviin pisteisiin
 • Motivaatiokirjeessä tuodaan esille esimerkiksi kiinnostus ja motivaatio opiskella sotatieteitä, perustellaan oman koulutustaustan soveltuvuus viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan, avataan omaa elämäntilannetta suhteessa päätoimiseen opiskeluun sekä pohditaan tulevaisuuden uranäkymiä ja tutkinnon hyödynnettävyyttä tulevaisuudessa.

Työtodistus ja CV

 • Työkokemuksen perusteella kartoitetaan hakijan koulutettavuutta ja sopivuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan
 • Huomioidaan työskentely maanpuolustuksen, kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön parissa. Lisäksi huomioidaan osallistuminen kriisinhallintatehtäviin.
 • Tässä kohtaa esitetään vain soveltuva työkokemus viranomaisyhteistyön näkökulmasta
 • Harjoitteluja ja alle kolmen kuukauden työkokemusta ei huomioida
 • CV:ssä tulee tuoda esille tarkempi kuvaus soveltuvan työkokemuksen työtehtävistä
 • Palautetaan vain, jos soveltuvan työkokemuksen kriteerit täyttyvät.

HUOM! CV ja motivaatiokirje palautetaan samassa tiedostossa

 

Valintakoe 

Valintakoe järjestetään Santahaminassa ti 21.5.2024. Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään valintakokeesta jatkoon päässeille to 23.5 tai pe 24.5.2024. 

Kaikki hakukelpoisuuden täyttävät hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakijan tulee toimittaa määräajassa hakumenettelyssä vaaditut liitteet tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen.

Valintakokeella mitataan hakijan valmiuksia ja sopivuutta SMVIR-koulutusohjelmaan. Valintakoe sisältää kaksi osaa, monivalintakokeen ja aineistokokeen, jotka suoritetaan samana päivänä. Valintapisteet muodostuvat valintakokeen, työkokemuksen ja haastattelusta saatavista pisteistä (yhteensä 80 pistettä).  Kokeiden materiaalit julkaistaan tällä sivustolla hakuajan alkaessa 13.3.2024. 

Valintapisteet muodostuvat valintakokeen, työkokemuksen ja haastattelusta saatavista pisteistä (yhteensä 80 pistettä). Monivalintakokeen perusteella enintään 30 hakijaa kutsutaan soveltuvuuskokeeseen (haastattelu) ja heidän aineistokokeensa arvioidaan.  Monivalintakokeen pisteitä ei tämän jälkeen oteta huomioon lopullisissa pisteissä. Haastattelut järjestetään etäyhteyksin erikseen määrrättyinä päivinä. Valintakokeessa käytetään omaa tietokonetta. 

Monivalintakokeen enimmäispistemäärä on 100.

Aineistokokeen enimmäispistemäärä on 40.

Haastattelun enimmäispistemäärä on 20 pistettä ja se voi olla karsiva.

Kokonaispisteet (max 80p) koostuvat työkokemuksesta (max 20p), aineistokokeesta (max. 40p) sekä soveltuvuuskokeesta (haastattelu) (max 20p).

Tarkat valintakriteerit SMVIR 2024 haussa: Valintakriteerit 2024

 

Valintakoemateriaali vuodelle 2024:

löydät valintakoemateriaalin tästä linkistä.

HUOM! mikäli valintakoemateriaalin linkit eivät aukea klikkaamalla , kopiothan sen suoraan osoitekenttään. 

 

Lisätietoa

Hakutiedot opintopolussa: Sotatieteiden maisteri (Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma) - Maanpuolustuskorkeakoulu - Opintopolku.fi

Hallinto- ja valintasektorin yhteystiedot:

[email protected]
Valintaupseeri p. 0299530214
Koulutussuunnittelija p. 0299530330
Whatsapp-hakuneuvonta hakuaikana arkisin klo 8.00-16.00, p. 0299530318

 

´