Hyppää sisältöön

Tutkimus ja julkaisut

Laitoksen tutkimustoiminnan kokonaisuutta johtaa laitoksen tutkimusryhmän johtaja. Laitoksen eri tieteenalojen sotilasprofessorit ja professorit johtavat oman oppiaineensa ja erikoisalansa tutkimustoimintaa ja osallistuvat oppiaineensa opetukseen eri kurssitasoilla.

Tutkinto-opetukseen liittyvän tutkimusmenetelmäkoulutuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkimusryhmä. Sotataidon laitoksessa opinnäytetöinä tai itsenäisinä kokonaisuuksina toteutettava tutkimus tuottaa tietoa opetukseen sekä Puolustusvoimien suunnittelun, kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Julkaisut

SOTATL julkaisee sekä korkeakoulun omissa sarjoissa että ulkopuolisissa tieteellisissä julkaisuissa.

MPKK:n julkaisemat SOTATL:n sarjat vuodesta 2015 alkaen:

  • Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita
  • Julkaisusarja 3: Työpapereita

Lisäksi laitoksen laadukkaimmat tutkimukset ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjat julkaistaan MPKK:n yhteisessä julkaisusarjassa 1.

Lisätietoja julkaisusarjoista löydät täältä. Vanhempia julkaisuja löydät täältä.

 
´