Vastuullisuus ja vuorovaikutus

Vastuullisuus on Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan kulmakivi, jonka ytimessä ovat muun muassa kestävä kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. MPKK vastaa myös yhteiskunnalliseen tiedontarpeeseen sotatieteellisellä osaamisellaan.

Vuoden 2023 kohokohtia

Maanpuolustuskorkeakoulu vastasi kansainvälisen turvallisuustilanteen muutokseen ja sai yhteensä 2009 mainintaa toimituksellisessa mediassa. Toimituksellinen media tavoitti potentiaalisesti jopa 2,4 miljardia lukijaa. Toimituksellisessa mediassa näkyvyys laski vuodesta 2022 noin 34 %.

Sosiaalisessa mediassa MPKK mainittiin yli 10 766 kertaa tavoittaen potentiaalisesti jopa 59 miljoonaa ihmistä, ja päivitykset keräsivät yli 83 000 reaktiota. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa nousi hieman vuodesta 2022. 

MPKK läpäisi erinomaisesti vuonna 2023 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumattoman auditoinnin, mikä takaa korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden. MPKK osallistui myös T-Median Luottamus & Maine -tutkimukseen, jossa se saavutti pistemäärän 3.73, asteikolla 1-5. Kaikista mukana olleista yliopistoista MPKK sijoittui 3. sijalle, kuuluen suomen hyvämaineisimpiin yliopistoihin. 

Maanpuolustuskorkeakoulu suoritti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vapaavalintaisena arviointikohteena Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnissa. Auditoinnissa on tunnistettu MPKK:n toiminnan osallisuus YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Korkeakoulu on sitoutunut myös WWF Green Office -ohjelmaan, jonka myötä tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta. 

Korkeakoulu järjesti 119 tilaisuutta ja tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli 8300 henkilöä. Kansainvälisiä tapahtumia kokonaismäärästä oli 28.

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä -podcast keräsi yhteensä 162 000 kuuntelukertaa, määrän lisääntyessä jopa 70 % vuodesta 2022. Vuonna 2023 podcastissa keskusteltiin 28 jakson verran asiantuntevasti, analyyttisesti ja ajankohtaisesti sotatieteiden eri alueilta.

MPKK:n osana toimivan Sotamuseon näyttelyihin kävi Suomenlinnassa tutustumassa yli 100 000 vierailijaa.

 

Maanpuolustuskorkeakoulu - Kestävän kehityksen tavoitteet ja YK:n Agenda 2030

Maanpuolustuskorkeakoulu on laatinut vuonna 2020 vastuullisuusohjelman, jonka myötä pyrkimys vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen on nostettu korkeakoulun toiminnan keskiöön. Ohjelman tavoitteena on saada aihealueet kokonaisuudessaan MPKK:n läpileikkaaviksi teemoiksi. 
Vuoden 2023 Karvi-auditoinnissa tarkasteltiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitystä Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa ja tunnistettiin korkeakoulun panostusta YK:n Agenda 30:n eri osa-alueilla. 


Karvi-auditoinnin yhteydessä Maanpuolustuskorkeakoulu on tunnistanut osallisuutensa kahdeksaan YK:n Agenda 30:n tavoitteeseen, joita ovat ei nälkää (SDG 2), terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3), hyvä koulutus (SDG 4), sukupuolten tasa-arvo (SDG 5), eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10), kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 11), rauha oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG16) sekä yhteistyö ja kumppanuudet (SDG17).