Tutkimuksen vaikuttavuus

Maanpuolustuskorkeakoulu edistää visionsa mukaisesti kansakunnan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan. 

Vuoden 2023 kohokohtia

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemia tieteellisiä artikkeleita, kokoelmateoksia ja muita julkaisuja ladattiin Doria-julkaisuarkistossa yhteensä noin 226 000 kertaa.  

Korkeakoulussa julkaistiin vuoden aikana yhteensä 47 tieteenalakohtaisten asiantuntijapaneelien JUFO-luokittelemaa tieteellistä julkaisua, joista neljä oli johtavan tason julkaisuja. Julkaisujen määrä nousi vuodesta 2022 kahdella kappaleella.

Sodan usvaa -tutkimusverkosto saavutti noin 50 asiantuntijan ja kutsujäsenen kokonaismäärän. Verkostossa ovat jäsenten myötä edustettuina yhteiskunnallisesti useat eri turvallisuusviranomaiset, -toimijat ja yliopistot. Vuonna 2023 verkosto kokoontui teemaseminaariin Santahaminassa ja julkaisi kokoelmateoksen Sodan usvaa 2 – sodankäynnin laaja-alaisuus, jota ladattiin Doria-julkaisupalvelussa yli 2000 kertaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari kokosi vuonna 2023 jopa 25 kansallista ja kansainvälistä asiantuntijaa keskustelemaan Venäjän sotilaallisesta voimankäytöstä. Vuoden 2023 Venäjä-seminaari järjestettiin teemalla ”Venäjän sota Ukrainassa – strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja toteutus”. Seminaarin tallenne keräsi YouTubessa yli 3700  katselukertaa.

Teemalla "Sama kaiku on askelten? Asiantuntijuutta rakentamassa muuttuvassa toimintaympäristössä" järjestetyt Sotatieteiden päivät toteutettiin sekä fyysisen läsnäolon että etäosallistumisen mahdollistavana hybriditilaisuutena. Tapahtumassa käsiteltiin monitieteisesti nykyaikaisia sodankäynnin teemoja ja ilmiöitä, ja tapahtumasta suoratoistetut asiantuntijapuheenvuorot sekä paneelikeskustelut saavuttivat MPKK:n YouTube-kanavalla yli 4200 katselukertaa.