Yhteiskunnallinen vaikuttavuus strategian keskipisteenä

Maanpuolustuskorkeakoulu edistää visionsa mukaisesti kansakunnan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteena on kehittyä arvostettuna, luotettavana ja laajasti verkottuneena tulevaisuuden sotataidon asiantuntijana, joka toimii sotataidon ytimessä oppien, tutkien ja johtaen.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutteisuuden peruspilareita ovat keskeiset kumppanuudet muiden korkeakoulujen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä yhteistyö kansainvälisissä verkostoissa tutkimusresurssien syventämiseksi. 

Maanpuolustuskorkeakoululla on lisäksi keskeinen rooli asiantuntijuuden tarjoamisessa tiedotusvälineille niin perinteisessä mediassa kuin verkkosisällöissä.

Vuoden 2023 vaikuttavuusraportti kertoo konkreettisesti, miten Maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut sotataidon ytimessä niin opetuksen ja tutkimuksen kuin vastuullisuuden ja vuorovaikutuksenkin näkökulmasta.

 

Grafiikka MPKK:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisistä toiminnoista vuonna 2022. Korkeakoulun näkyvyys digitaalisessa mediassa kasvoi 735%. Vuoteen 2022 sisältyi mm.630 mediaesiintymistä, 197 kirjallista julkaisua, 515000 sosiaalisen median reaktiota, 3058 mainintaa toimituksellisessa mediassa, 95000 podcastin kuuntelukertaa, 68 tutkimushanketta sekä 119 tapahtumaa joissa noin 6000 osallistujaa.