Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjat

Ylin tasosarja Julkaisusarja 1: Tutkimuksia on kaikille ainelaitoksille yhteinen, vain vertaisarvioituja julkaisuja sisältävä julkaisusarja. Esimerkiksi kaikki MPKK:n tarkastamat väitöskirjat julkaistaan tässä sarjassa tutkimusalasta riippumatta.

Silinterihattuja ja miekkoja rivissä

Ainelaitokset julkaisevat tutkimustuloksiaan samannimisissä sarjoissa numeroilla 2–3. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita pitää sisällään ainelaitoksen laadukkainta tutkimusta. Julkaisusarja 3: Työpapereita kattaa kevyemmän laadunarvioinnin tutkimuksia, raportteja ja esimerkiksi oppimateriaaleja.

Julkaisusarja 1: Tutkimuksia

Ainelaitoskohtaiset julkaisusarjat

Sotataidon laitos

Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita

Julkaisusarja 3: Työpapereita

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita

Julkaisusarja 3: Työpapereita

Sotatekniikan laitos

Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita

Julkaisusarja 3: Työpapereita

 
´