Opetuksen vaikuttavuus

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus nojaa vastuulliseen, verkostoituneeseen ja vaikuttavaan osaamiseen, jonka puitteissa koulutetaan tulevaisuuden upseereita, ajan hermolla pysyen.

Tiivistä yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa

Grafiikka kotimaisista yhteistyökumppaneista (lueteltu alla).

Maanpuolustuskorkeakoulu on ylpeä verkottuneesta ja alati laajentuvasta yhteistyöstään korkeakoulukumppaniensa kanssa. Kotimaisia yliopistokumppaneita ovat Aalto, LUT, Turku, Jyväskylä, Oulu ja Vaasa. Ammattikorkeakouluista Metropolia ja Laurea. Käytännön esimerkin kumppanuuksista tarjoavat yliopistojen monitieteiset yhteisprofessuurit ja korkeakoulujen yhteistyö mm. tutkimuksen parissa, joita ideoidaan jatkuvasti tulevaisuutta ennakoiden. 

Kansainvälisistä sotilasopetuslaitoksista Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistyökumppaneita ovat Yhdysvaltojen St. Andrewsin yliopisto, Iso-Britannian Royal College of Defence Studies, Nato Defence College Roomassa, Ranskan Kadettikoulu (École Spéciale Militaire de Saint-Cyr), Saksan asevoimien Helmut Schmidt -yliopisto, Puolan War Studies University, Ruotsin maanpuolustusyliopisto sekä Baltic Defence College. 

Vastuullista ja kansainvälistä opetusta

Kaikkia korkeakoulun opetussisältöjä verrataan YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävä kehitys näkyy kaikilla tutkintotasoilla, täydennyskoulutuksessa sekä myös kansainvälisessä kriisinhallintakoulutuksessa.

Vuonna 2023 korkeakoulu kurssitti yli 1660 henkilöä, joista noin 850 maanpuolustuskursseilla ja noin 815 MPKK:n osana toimivan Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kansainvälisillä kursseilla. Tavoitimme muoden 2023 aikana toimijoita lähes 50:stä eri maasta.