Hyppää sisältöön

Opiskelu Maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa vuosittain yliopistotasoista tutkinto-opetusta noin 900 henkilölle ja täydennyskoulutusta noin 1000 henkilölle.

Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset niiden ehkäisemiseen. Perustutkinnoissa opiskeltavia pääaineita ovat johtaminen, sotilaspedagogiikka, sotataito ja sotatekniikka. Yliopistomme opetuksen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistyminen. Opetuksemme on tutkimukseen perustuvaa, korkeatasoista ja työelämälähtöistä.

Näiltä sivuilta voit lukea lisää opiskelijaksi hakeutumisesta. 

Korkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

 
´