Hoppa till innehåll

Studier

Försvarshögskolan ordnar årligen examensundervisning på universitetsnivå för cirka 900 personer och fortbildning för cirka 1000 personer.

 

Militärvetenskaperna är en omfattande och mångsidig helhet, som binder samman krig, kriser och de hot mot säkerheten som förknippas med dem samt strävandena att förebygga sådana. De huvudämnen som ingår i grundexamina är ledarskap, militärpedagogik, krigskonst och militärteknik. Styrkan i undervisningen vid vårt universitet ligger i kombinationen av teori och praktik. Vår undervisning bygger på forskning, är av hög klass och utgår från arbetslivet.

De officerare som utexamineras från högskolan placerar sig i uppgifter vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

Tilläggsinformation om studierna finns i Urvalsguide 2017.

´