Forskningens effekt

Försvarshögskolan främjar i enlighet med sin vision samhällets övergripande säkerhet och den internationella stabiliteten genom sin militärvetenskapliga forskning och sitt militärvetenskapliga kunnande.

Höjdpunkter 2023

Vetenskapliga artiklar, samlingsverk och andra publikationer som Försvarshögskolan gett ut laddades ner cirka 226 000 gånger på publikationsarkivet Doria.   

Vid högskolan publicerades tillsammans 47 vetenskapliga publikationer som JUFO-klassificerats av disciplinspecifika expertpaneler varav fyra utgjorde ledande publikationer.  Antalet publikationer ökade med två från år 2022.  

Forskningsnätverket Sodan usva växte så att det nu inkluderar totalt 50 sakkunniga och inbjudna medlemmar. Genom medlemmarna är nu många olika säkerhetsmyndigheter, -aktörer och universitet representerade i nätverket. År 2023 samlades nätverket på ett temaseminarium i Sandhamn och gav ut samlingsverket Sodan usvaa 2 - sodankäynnin laaja-alaisuus som laddades ner på publikationsarkivet Doria över 2000 gånger.  

Försvarshögskolans Rysslandsseminarium samlade år 2023 över 25 nationella och internationella sakkunniga för att diskutera Rysslands användning av militär styrka.  År 2023 ordnades Rysslandsseminariet med temat ”Rysslands krig i Ukraina - strategisk och operativ planering och genomförande”.  På YouTube sågs inspelningen från seminariet över 3700 gånger. 

Militärvetenskapliga dagarna med temat "Sama kaiku on askelten? Asiantuntijuutta rakentamassa muuttuvassa toimintaympäristössä" (Att bygga upp expertis i en förändrad verksamhetsmiljö) genomfördes som hybridtillställning som möjliggjorde både fysiskt- och distansdeltagande. På dagarna behandlades teman och fenomen inom den moderna krigsföringen mångvetenskapligt och de direktuppspelade expertinläggen samt paneldiskussionerna sågs över 4200 gånger på Försvarshögskolans YouTube-kanal.