Hoppa till innehåll

 

krigskonstens kärna

Försvarshögskolans huvudppgifter är militärvetenskaplig forkning, officerutbildining och samhällelig påverkan. Examina är kandidat-, magister- och doktorexamina i militärvetenskaper. Undervisning ges på finska.

Undervisning och forskning genomförs vid sju ämnesinstitutioner som är

Institutionen för beteendevetenskaper
Institutionen för ledarskap och militärpedagogik
Institutionen för militärteknik
Krigshistoriska institutionen
Strategiska institutionen
Taktiska institutionen

Därutöver ansvarar Försvarshögskolan för fortbildning och språkundervisning inom försvarsmakten.

Krigsmuseet, försvarskurserna och biblioteken hör till Försvarshögskolans organisation.

´