Hoppa till innehåll

Forskning

Inom universitetsfältet verkar Försvarshögskolan som ett militärvetenskapligt universitet och producerar ny kunskap både för försvarsmakten och det finländska samhället.  

Gyllene märke från Försvarshögskolan

Uppgiften för den forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan är att utveckla sitt eget vetenskapsområde, militärvetenskaperna enligt kriterierna för universitetsstatus samt utföra de tre i lag fastställda huvuduppgifterna för  försvarsmakten:

  • Försvar
  • Myndighetssamarbete
  • Internationell krishantering

Tyngpunkten för den forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan ligger framför allt på de framtida hotbilderna och utvecklingen av försvarssystemet. Inom ramen för militärvetenskapernas forskningsområde koncentreras Försvarshögskolans forskning beträffande försvarssystemet på fyra omfattande centrala teman för ämnesinstitutionerna:

  • Utveckling av krigsbilden och krigskonsten
  • Den militära utvecklingen i Finlands närområden
  • Försvarsmakten som en del av det finländska samhället
  • Finland som en del av det internationella säkerhetssamarbetet

Med en stark militärvetenskaplig grundforskning och genom att tillämpa forskningen i praktiken säkrar Försvarshögskolan förmågan att producera chefer och sakkunniga såväl för försvarsmaktens som för det övriga samhällets behov idag och i framtiden.

´