Hoppa till innehåll

Undervisning, forskning och samarbete

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet syns i Försvarshögskolans verksamhet som ett genomgående tema inom alla dess delområden.

Hållbar utveckling ingår i undervisningen på alla examensnivåer, i fortbildningen och i den internationella krishanteringsutbildningen. Alla övningar genomförs med beaktande av kraven på miljöns hållbarhet. 

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet kan ses både som en synvinkel i den forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan och som ett forskningsämne som anknyter direkt till temat.

För den samhälleliga påverkans del strävar man efter att inverka på den hållbara utvecklingen genom att delta i den offentliga debatten med Försvarshögskolans och Försvarsmaktens egen expertis och aktivitet. 
 

´