Försvarshögskolan

Med kunskap som erhållits genom forskning och innovativ undervisning i kärnan av framtidens krigskonst.