Forskningens effekt

Bild av en doktorshatt ovanpå en öppen bok

Försvarshögskolan främjar i enlighet med sin vision nationens övergripande säkerhet och stabiliteten i samhället genom sin militärvetenskapliga forskning och sitt militärvetenskapliga kunnande. 

Årets höjdpunkter 2022

Ikon av en e-bok där nätmaterial öppnas på en mobiltelefon

Vetenskapliga artiklar, samlingsvolymer och övriga publikationer som publicerats av Försvarshögskolan laddades ner från publikationsarkivet Doria totalt ca 280 000 gånger. 

Ikon med ett förstoringsglas över ett forskningspapper

Under året publicerades vid Försvarshögskolan totalt 45 stycken vetenskapliga publikationer som genomgick vetenskapsgrenens sakkunnigas Publikationsforum-klassificering (JUFO). Av dessa var nio stycken publikationer på ledande nivå och två stycken på högsta nivå.

Ikon som avbildar forskningsprojekt i form av en doktorshatt ovanpå en hög med böcker

Forskningsnätverket Sodan usva uppnådde det totala antalet 85 sakkunniga och inbjudna medlemmar. Genom medlemmarna är nu nästan alla samhällets säkerhetsmyndigheter, -aktörer och universitet representerade i nätverket. Under 2022 samlades nätverket två gånger till ett temaseminarium i Sandhamn och publicerade samlingsvolymen ”Sodan usvaa – sodankäynti muutoksessa” som laddades ner från publikationsarkivet Doria över 2900 gånger.

Ikon med en talare som står bakom en talarstol

Försvarshögskolans Rysslandsseminarium attraherade 2022 över 30 nationella och internationella sakkunniga för att diskutera Rysslands användning av militära maktmedel. Inspelningen från seminariet visades på Youtube omkring 4000 gånger.

Ikon med en person som undervisar framför en tavla

Militärvetenskapliga dagarna med temat ”Euroopan uusi turvallisuus” arrangerades som hybridevenemang som gjorde det möjligt att delta antingen fysiskt eller på distans. Under dagarna granskades den moderna forskningen inom krigföring tvärvetenskapligt. De sakkunnigas anföranden och paneldiskussionerna som strömmades från evenemanget visades över 8500 gånger på Försvarshögskolans Youtube-kanal.