Ansvarsfullhet och växelverkan

Bild av ett finskt insjölandskap

Ansvarsfullhet är hörnstenen i Försvarshögskolans verksamhet och i dess kärna finns hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling. Genom sin kompetens inom militära vetenskaper svarar Försvarshögskolan även på det samhälleliga behovet av information.

Årets höjdpunkter 2022

Ikon som symboliserar medial fullträff där en pil har träffat mitt i prick

Försvarshögskolan svarade på det behov av information som det förändrade säkerhetsläget i Europa gett upphov till genom över 630 sakkunnigutlåtanden och fick totalt 3058 omnämningar i redaktionella medier. Försvarshögskolans synlighet i nyhetsmedier ökade med 440 % jämfört med år 2021. Försvarshögskolan omnämndes över 6800 gånger på sociala medier och uppdateringarna fick över 38 000 reaktioner. 

Ikon som symboliserar miljövänlighet. En frodig jordglob vilar på en öppen handflata

Försvarshögskolan fick sitt bästa resultat genom tiderna i den av T-Media genomförda Reputation & Trust-mätningen som mäter organisationers anseende. Av alla universitet som omfattades av mätningen placerade sig Försvarshögskolan på tredje plats och fick de bästa vitsorden, på skalan 1–5, för ledarskap (3.98), produkter & tjänster (3.91) samt ansvarsfullhet (3.84). Det totala vitsordet, som nu var 3.73, steg markant i jämförelse med föregående mätning (2021: 3.57).

Ympäristöystävällisyyttä esittävä kuvake, jossa vehreä maapallo lepää avoimella kämmenellä

Försvarshögskolan valde ansvarsfullhet och hållbar utveckling som valfritt auditeringsobjekt vid Nationella centret för utbildnings utvärdering 2023. Försvarshögskolan har även förbundit sig till WWF:s miljöprogram Green Office för att minska sin miljöpåverkan.

Kalenderikon

Försvarshögskolan arrangerade 119 evenemang med totalt över 6000 deltagare. Det internationellt sett mest betydande evenemanget var Rysslandsseminariet där omkring 150 nationella och internationella framstående sakkunniga inom sina egna vetenskapsområden deltog. 

Podcast-ikon som visar en mikrofon

Podcasten Sotataidon ytimessä som produceras av Försvarshögskolan uppnådde sammanlagt över 95 000 lyssningar på olika plattformar. 18 avsnitt av podcasten producerades under 2022 och de fylldes av sakkunnig, analytisk och aktuell diskussion som omfattade alla militära vetenskaper. 

Krigsmuseets logo som avbildar Finlands lejon ovanpå ett svärd i en dekorativ ram

Till Försvarshögskolan hör även Krigsmuseet vars utställningar på Sveaborg hade över 100 000 besökare under året.