Undervisningens effekt

FN:s Agenda 2030-logo, med texten “sustainable development goals”

Försvarshögskolans undervisning bygger på ansvarsfull och effektiv kompetens som knyts samman av kontaktnätverk. Vi utbildar framtidens officerare och följer med vår tid. 

Intensivt samarbete med centrala partner

Grafiikka kotimaisista yhteistyökumppaneista (lueteltu alla).

Försvarshögskolan är stolt över sitt intensiva och expanderande samarbete med andra högskolor. Dessa samarbetspartner är i Finland Aalto-universitetet, LUT-universitetet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Laurea. Ett praktiskt exempel på vad dessa samarbeten innebär är tvärvetenskapliga gemensamma professurer, som också ständigt vidareutvecklas med tanke på framtiden.

Grafiikka ulkomaisten sotaopetuslaitoskumppanien logoista (lueteltu alla)

Bland internationella militära läroinrättningar har Försvarshögskolan partnerskapssamarbeten med Frankrikes krigsskola, Helmut Schmidt-universitet i Tyskland, Polens krigsakademi, Försvarshögskolan i Sverige och Baltiska Försvarshögskolan. 

Ansvarsfull och internationell undervisning

YK:n Agenda 2030 -logo, jossa lukee "sustainable development goals"

Innehållet i Försvarshögskolans undervisning jämförs med FN:s mål för hållbar utveckling Agenda 2030. Under år 2022 intog ansvarsfullhet en mer framträdande roll än tidigare i undervisningen och den internationella utbildningen, till exempel i form av kurser om hur klimatförändringen påverkar moderna kriser och könsperspektiv i militära operationer. 

Ikon med en person som undervisar framför en tavla

Under år 2022 utbildade Försvarshögskolan över 1100 personer, varav ca 650 personer på försvarskurserna och ca 450 på de internationella kurser som arrangeras av Försvarsmaktens internationella centrum, Fincent, som hör till Försvarshögskolan.